Nieuwsbrief

De NVMP/AVV-nieuwsbrief verschijnt viermaal per jaar. De nieuwsbrief is een produkt van de Nederlandse (NVMP) en Vlaamse (Artsen voor Vrede) afdelingen van IPPNW.

Hieronder vindt u de inhoud van de meest recente nummers, ook de artikelen van vorige nummers zijn hieronder nog te bekijken.

       Inhoud winternummer 2014

 • Mayors for Peace tekenen tegen kernwapens
 • Opkomst en neergang van de vredesbewegingen
 • Mediation bij politieke conflciten
 • Verlening Nobelprijs onterecht?
 •  

   

     Inhoud herfstnummer 2014

 • Teken tegen kernwapens!
 • Boekbespreking: Genocide
 • 21-ste IPPNW-wereldcongres in Astana
 • Twijfels bij een verbod
 •  

   

   
  Inhoud zomernummer 2014

 • Marshalleilanden klagen kernmachten aan
 • Wat een oorlog met mensen doet
 • Zit er schot in kernontwapening?
 • Albert Schweitzer
 • Algemenen Ledenvergadering NVMP
 •  

   

   
  Inhoud lentenummer 2014

 • Kindsoldaten
 • Tanzania-conferentie over uraniumwinning
 • De modernisering van het B-61 kernwapen
 • De Nuclear Security Summit
 •  

   

   
  Inhoud winternummer 2013

 • De Humanitaire gevolgen van een kernoorlog
 • Time to Go: Kernwapens de wereld uit
 • Bombarderen om te overtuigen
 • Geen schot in kernontwapening
 • Beleggingen pensioenfondsen in kernwapens boven 1 miljard euro
 • Kim’s dynastie tot goed einde brengen

 •  

     Inhoud herfstnummer 2013

 • Kamer vraagt VS kernwapens Volkel niet te vernieuwen
 • Uraniumwinning in Falťa, Mali
 • Gezondheidzorg in de Gazastrook
 • Kernwasser wunderland
 • De waandenkbeelden in het nucleaire afschrikkingsbeleid van Groot BrittaniŽ

 •  

     Inhoud zomernummer 2013

 • Human Target Congress
 • Internationaal wapenhandelsverdrag
 • Wapenhandel door BelgiŽ en Nederland
 • Algemene Ledenvergadering NVMP
 • Verslag Symposium 'Waanzinnige wapens'


 •  

     Inhoud lentenummer 2013

 • Het Medical Peace Project
 • Verarmd Uranium, het rapport van IKV/Pax Christi
 • De Humanitaire gevolgen van kernwapens, Conferentie in Oslo
 • Kernwapens in Nederland? Return to sender!


 •  

     Inhoud winternummer 2012

 • Opvang en behandeling van PTSS en van complexe PTSS
 • Europese Unie en de Nobelprijs voor de Vrede
 • Fietstocht IPPNW-studenten in Japan
 • Ere-lidmaatschap Akke Botzen
 • Muziek uit Stalingrad
 • Verhuizing van het NVMP-bureau


 •  

   

  Inhoud herfstnummer 2012

 • Vermeende kernwapens zijn weer het excuus
 • Nieuwe inzichten in PTSS
 • In tijden van oorlog is de waarheid het eerste slachtoffer
 • IPPNW-wereldcongres in Hiroshima
 • Bertrand Russel
 • Het rancuneuze gif


 •  

   

  Inhoud zomernummer 2012

 • Don't bank on the Bomb
 • In Afghanistan tot 2024?!
 • Tegenstellingen regeren tijdens nucleaire onderhandelingen
 • Vredesbeweging en politiek
 • Algemene Ledenvergadering NVMP 2012
 • Symposiumverslag: 'Kernwapens, dreigend actueel'


 •  

   

  Inhoud lentenummer 2012

 • Vredesbewegingen moeten beginnen bewegen
 • Medische radio-isothopen en de conversie van HEU naar LEU
 • Mayors for Peace en het handwerk voor vrede
 • Aletta Jacobs
 • Akke Botzen, trouw aan zichzelf en haar keuzes
 • Steun de IPPNW Bike Tour Japan 2012
 • ICAN-campagne


 •  

   

  Inhoud winternummer 2011

 • Een nieuw tijdperk van kernbewapening
 • Vrouwen in vredesprocessen
 • Afghanistan en Irak: de tol van oorlog
 • IPPNW bezoekt Noord-Korea
 • De tol van oorlog
 • Europees studentencongres in Tallinn

   

   

  Inhoud herfstnummer 2011

 • Lone-wolf terrorism
 • Humanitaire interventie
 • Een kijk op de militaire budgetten
 • Over het effect van gruwelijke oorlogsfoto’s
 • Haat tegen minderheden
 • Ontmenselijking ontraadseld?

   

   

  Inhoud zomernummer 2011

 • The Lords Resistance Army en HIV in Oeganda
 • Uitreiking Wout Klein Haneveld-prijs 2011
 • Tsjernobyl: de dans der cijfers
 • Withdrawal Issues
 • NVMP-voorzitter Herman Spanjaard benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
 • Algemene Ledenvergadering NVMP 2011

   

   

  Inhoud lentenummer 2011

 • Van Hiroshima tot Fukushima
 • Zelfmoordterrorisme
 • Sarajevo, een zich herstellende stad
 • Countdown to Zero
 • Dmitri Sjostakovitsj: OorlogssymfonieŽn
 • Beeldenpark Eichstštt


   

   

  Inhoud winternummer 2010

 • NAVO wil kernwapens niet loslaten
 • Internationale dag van de Vrede
 • Nucleaire ontwapening of nucleaire wapenbeheersing
 • Regeringsstandpunten betreffende kernontwapening
 • Burgemeester van Bunnik sluit zich aan bij Mayors for Peace
 • Kernwapens de wereld uit?


   

   

  Inhoud herfstnummer 2010

 • IPPNW-wereldcongres in Basel
 • Kraanvogels voor Vrede
 • De studie van de hedendaagse oorlog deel XIX
 • Muziek en oorlog en vrede
 • Henri La Fontaine
 • Klemperer en de staat IsraŽl


   

   

  Inhoud zomernummer 2010

 • Oorlog en gezondheid in the Lancet
 • Wat te doen met IsraŽl?
 • Hulptroepen voor Afghanistan
 • Ga Buurten voor Nanovrede
 • Algemene Ledenvergadering NVMP 2010


   

   

  Inhoud lentenummer 2010

 • Oorlog en gezondheid in the Lancet
 • Symposium over 'Klimaat en Geweld'
 • Rudolf Escher (1912-1980)
 • De studie van de hedendaagse oorlog
 • Het Belgisch compromis   

   

  Inhoud herfstnummer 2009

 • Algemene Ledenvergadering NVMP 2009
 • Symposium 'Medische polemologie in de wetenschap'
 • Nuclear secrets
 • De studie van de hedendaagse oorlog
 • Presentatie IKV Pax Christi rapport 'Verarmd Uranium - Tijd voor duidelijkheid'
 • Het Darwinisme en oorlog
 • Arts en Oorlog


 •  

  Inhoud zomernummer 2009

 • Woord van de NVMP-Voorzitter
 • Israel staat boven de wet
 • Vijand goed voor u
 • Reflecties naar aanleiding van 'Oorlogscultuur'
 • Oorlog is van alle tijden
 • Oorlog, mannen en vrouwen
 • Wie is Jack Bauer?
 • Time for a change?

 •    Inhoud lentenummer 2009

 • Woord van de AVV-Voorzitter
 • Verklaringen BMA en NVMP/IPPNW over het geweld in Gaza
 • NVMP tegen het gebruik van witte fosfor
 • Reactie minister Verhagen op bloedvergieten in Gaza
 • Vragen en bedenkingen bij de oorlog in Gaza
 • Presentatie IKV Pax Christi-rapport 'Een kernwapenvrije wereld'
 • Studie van de hedendaagse oorlog Deel XV
 • Een humanitaire krijgsmacht?
 • Wie was Hannah Arendt?


 • Inhoud winternummer 2008

   


  Inhoud herfstnummer 2008


   

  Inhoud zomernummer 2008

     Inhoud lentenummer 2008

        

  Inhoud winternummer 2007     

  Inhoud herfstnummer 2007     

  Inhoud zomernummer 2007     

  Inhoud lentenummer 2007     

  Inhoud winternummer 2006