Artsen, maar ook andere werkers in de gezondheidszorg, hebben tot taak ziekten te bestrijden en gezondheid te bevorderen. Oorlog veroorzaakt op grote schaal ziekte en verwonding, ontwrichting en vernietiging van leven.
De NVMP vindt daarom dat ook vanuit de gezondheidszorg aandacht moet worden gegeven aan oorlog, oorlogs-voorbereiding en bewapening. En dan in het bijzonder op welke wijze dit kan worden voorkomen of terug gedrongen.

De onderwerpen daarbij zijn de lichamelijke en psychische gevolgen van conventionele, atomaire, biologische en chemische oorlogvoering en oorlogsdreiging.

OVER DE NVMP