8 mythen van het Golfoorlog syndroom


Zij die geloven aan het Golfoorlog syndroom (Desert Storm Syndrome, DSS) worden vaak beschuldigd van mythevorming. Garth Nicolson en Nancy Nicolson keren het om: de overheden creeren de mythen. Na terugkeer uit de Golfoorlog vertoonden ca. 75.000 militairen ongewone medische verschijnselen. De meeste artsen (militair- en burger-) geven dit tegenwoordig toe. Maar het Amerikaanse Departement van Defensie (DoD) en het Engelse Ministerie van Defensie (MoD) ontkennen het en lanceren een aantal mythen over deze materie.

Mythe 1. DSS is uitgevonden door de pers om de bladenverkoop te stimuleren.

Mythe 2. deze soldaten zijn niet zieker dan de gemiddelde burgerbevolking.
Aldus Dr. Steven Josepf, de Amerikaanse assistent-secretaris voor Gezondheidszaken bij Defensie. Voor deelname aan de Golfoorlog onderging iedere soldaat een lichamelijk onderzoek. Vele van deze soldaten en gezinsleden vertonen nu ongewone verschijnselen volgens een onderzoek door het Center for Disease Control (CDC). Honderden Golfveteranen zijn vergeleken met evenzovele soldaten van dezelfde eenheden die niet in de Golfregio waren. Onder de uitgezondenen komen symptomen voor, passend bij diverse chronische ziekten, en wel in een significant hogere frequentie dan bij niet uitgezondenen (soms 13 keer zo vaak). Momenteel lijden 100.000 Amerikaanse en 3000 Engelse Golf-veteranen en gezinsleden aan DSS. Hoewel dit syndroom nooit goed gedefinieerd is, hebben lijders eraan een aantal chronische verschijnselen gemeen. Hun symptomen passen niet in de diagnostiek van militaire ziekenhuizen, toegesneden op battlefield-diagnoses. Vermeld wordt: beeld onbekend, psychiatrisch, somatiserend of lijdend aan Posttraumatische Stress. Maar de meeste veteranen vonden de Golfoorlog niet bijzonder enerverend. Zij verwijten de regering dat deze hun klachten duidt als zuiver psychisch.

Mythe 3. DSS is niet te definieren als medisch syndroom. De symptomen passen grotendeels bij het profiel van de chronische vermoeidheidsziekten (myalgische encefalomyelitis, chronisch vermoeidheids- en/of immuundysfunctie syndroom met overlap naar fibromyalgie). Dit was ook de conclusie van de Hoofdofficier van het Walter Reed Medisch Militair Centrum in Washington DC. Het CDC hanteert als werkdefinitie: aanhoudende of terugkerende uitputtende vermoeidheid, niet reagerend op rust, waarbij causale factoren zoals kanker niet aantoonbaar zijn. Als algemene verschijnselen noemt het CDC: lichte koorts, keelpijn, spierpijn, algehele spierzwakte, hoofdpijn, pijnlijke lymfklieren, slaapproblemen en neuropsychologisch: geheugenverlies, fotosensibiliteit, verwardheid, prikkelbaarheid en depressie.

Mythe 4. De oorzaak is niet te vinden, dus heeft het DSS niets te maken met de Golfoorlog. De oorzaken lijken multipel en complex. Genoemd worden wel olie, vuur, rook, chemicalien in kleding, pesticiden, chemoprofylaxe, vaccinaties en chemische wapens. Meervoudige Chemische Overgevoeligheid (MCS) kan ontstaan door blootstelling aan veel chemicalien. De symptomen komen deels overeen met DSS, soms gecombineerd met immuundysfunctie. Vele gevallen wijzen richting infectie. Hierbij past het ziekworden van gezinsleden; ook kunnen chronische infecties lijden tot een DSS-achtig beeld. De auteurs bestudeerden gezinnen met Golfveteranen waarvan alle leden, de Golfveteraan als eerste, een voor een ziek werden met een DSS-achtig beeld.

Mythe 5. De coalitie doet alles om het DSS te definiëren en de zieke veteranen te behandelen.

Mythe 6. DSS gaat vanzelf over. Dit is zelden het geval. De meeste symptomen worden volgens de auteurs veroorzaakt door agressieve micro-organismen. De variabele incubatietijd (maanden tot jaren) en de terugkerende koortsperioden wijzen op een biologische oorzaak. Mycoplasma zou een DSS-achtig beeld kunnen geven. De auteurs ontwikkelden een test voor het aantonen van mycoplasma in de bloedleucocyten. Het organisme werd gevonden bij 50 % van de DSS patienten. Als regel is mycoplasma gelocaliseerd in urinewegen en longen. Het bij veteranen gevonden type is erg kwaadaardig. Het koloniseert en kan diverse organen en weefsels vernietigen. Behandeling is goed mogelijk, maar moet rigoureus worden volgehouden: steeds weer 6 weken doxycycline tot de bloedtest negatief is. De auteurs behandelden 73 veteranen waarvan 55 met succes. Ze vonden in de leucocyten van de veteranen hoogst ongewone micro-organismen, mogelijk biologische wapens.

Mythe 7. De Coalitie ontkent in feite dat ruim 100.000 veteranen en gezinsleden DSS hebben. De auteurs vermoeden politieke redenen. In het begin van de Golfoorlog werd gevreesd dat Saddam Hoessein chemische en biologische wapens (CBW) zou inzetten. De Ontwapeningscommissie van de Verenigde Naties meldde verplaatsing van CBW, richting voorste linies, in Zuid Irak en orders voor Irakese veldcommando's om ze te gebruiken. De Amerikaanse en Engelse defensie ontkennen. Verklaringen van CBW- experts tegenover het Congress spreken van 14.000 keer (volgens DoD vals!) chemisch alarm tijdens het lucht-grond offensief. Slagveld-rapporten zouden veranderd zijn om Irakese inzet van CBW te ontkennen. Een hooggeplaatste militaire arts verklaarde tegenover de President's Advies Commissie voor DSS dat de coalitie-strijdkrachten waarschijnlijk hebben blootgestaan aan lage doses CBW. Blootstelling werd kort tevoren door Defensie ontkend.

Mythe 8. De coalitie was toegerust om een geintegreerde; oorlog te voeren in het Midden-Oosten. (conventioneel en met CBW). De auteurs achten het mogelijk dat de coalitie Irak heeft gedreigd met vergelding als het CBW zou inzetten. Maar wat moet de coalitie doen als ze met CBW zou worden aangevallen? Terugslaan met CBW of erger, met onafzienbare gevolgen? Of de Irakese CBW negeren? Het lijkt dat de coalitie koos voor het laatste. Misschien een wijs besluit. Maar blijven ontkennen van mogelijke blootstelling frustreert het DSS onderzoek en onthoudt de DSS patienten adequate behandeling. Het openlijk toegeven van bovengenoemde strategie brengt de coalitie in een moeilijk parket. Het ontwikkelen van een detectie-methode voor biologische wapens heft het probleem niet op. Het humanitaire dilemma en de mogelijkheid tot exploitatie hiervan door een kamikaze-land blijft bestaan.

Garth L. Nicolson and Nancy L. Nicolson, Medicine, Conflict and Survival, vol. 13, 140-146, 1997

Akke Botzen

Terug naar inhoud Nieuwsbrief