Waanzinnige Wapens

Symposium

Zaterdag 25 mei 2013, 13.00-16.00 uur

De Amershof, Snouckaertlaan 11, Amersfoort

’s Ochtends vindt van 10:00 – 12:00 uur

de Algemene Ledenvergadering van de NVMP plaats

Bij het onderwerp ‘Waanzinnig wapens’ besteden we aandacht aan verschillende aspecten.

* Medisch-historicus Leo van Bergen zal het thema in een historisch perspectief plaatsen. Al tijdens WO I zorgden chemische wapens en de loopgravenoorlog voor ongekende gruwelen.

* Frank Slijper, medewerker campagne tegen wapenhandel, zal aandacht besteden aan ‘waanzinnige wapenhandel’. Er worden miljarden verdiend aan de verkoop van dodelijke wapens. De gang van zaken rond de aanschaf van de JSF, met een kernwapentaak, kan als Nederlands voorbeeld dienen.

* Kolonel-arts Eric Vermetten gaat in op de soms letterlijk waanzinnige gevolgen van de inzet van wapens, van de shell shock uit WO I, tot de duizenden soldaten, die zelfs na vredesmissies met psychische trauma’s geconfronteerd worden. Hoe ga je om met de waanzin na de oorlog?

* Generaal-majoor b.d. Kees Homan schenkt aandacht aan een nieuw soort wapen: de Drones. Op afstand bestuurbare, onbemande, vliegtuigjes voor militair gebruik. Welke haken en ogen kleven aan deze nieuwe stap in oorlogsvoering?

10:00 uur Algemene Ledenvergadering NVMP

12.00 uur Lunch

12.50 uur Opening symposium Waanzinnig wapens’ door NVMP-duovoorzitter Peter Buijs

13.00 uur Leo van Bergen

13.20 uur Tonie van Marle over de tentoonstelling War/Raw

13.30 uur Frank Slijper

14.00 uur Theepauze

14.20 uur Eric Vermetten

14.50 uur Kees Homan

15.30 uur Forumdiscussie met de sprekers

16.00 uur Uitreiking Wout Klein Haneveld scriptieprijs

Info en opgave: NVMP, Postbus 199, 4190 CD Geldermalsen, office@nvmp.org, Tel. 06-42009559

 

 

 

ARE YOU READY FOR THE LAST PUSH? WHAT: Civil society summit on humanitarian effect of nuclear weapons WHERE: Oslo, Norway WHEN: 2-3 March, 2013 WHY: To get a process for a treaty banning nuclear weapons started!

 

 

Two week course at master level about War, violence and health

At the University of Bergen, Norway, a new two week course at master level about War, violence and health will be organized in April 2013. The course will cover the links between war, violence and health, structural violence, underlying causes of violent conflict, consequences of war and violence, the role of health personnel in prevention of violence, rehabilitation and reconciliation, human rights and international humanitarian law, refugee and migration challenges. The students must complete four online Medical Peace Work courses http://www.medicalpeacework.org (course 1, 3, 4 and 5 - estimated to require four days of work) before they attend the five days with face-to-face teaching and group work from the15th to the 19th April2013. At the very end the students will spend one day writing a home assignment on the refugee situation in the participants´ own country or a country of choice.

The course is open to master students and PhD-candidates.

More information about the course can be found here:

http://www.uib.no/course/INTH340#course

The deadline for application is 15th October 2012.

 

 

Kernwapens, dreigend actueel Symposium, Zaterdag 9 Juni 2012, 13.00 - 16.00 uur.

De Amershof, Snouckaertlaan 11, Amersfoort

Beluister het symposium 'Kernwapens, dreigend actueel' op 9 juni 2012 te Amersfoort

Sprekers:  

Karel Koster, medewerker Wetenschappelijk Bureau SP

  Sico van der Meer , onderzoeker aan het Instituut Clingendael

 Peter Paul Ekker, IKV (NoNukes team) en ICAN-NL                                    

 Thema: In 2009 dachten velen dat met het nieuwe START-verdrag van Obama en Medvedev definitief de goede weg was ingeslagen naar kernontwapening.  Anno 2012 herhaalde Obama dit goede voornemen maar in de praktijk  is daar bitter weinig van terecht gekomen. 'Verwijderde' kernkoppen worden in voorraad gehouden en kunnen in tijden van crisis weer op hun draagraketten geplaatst worden. In de Nuclear posture review zien de Verenigde Staten kernwapens nog steeds als de hoeksteen van hun verdediging.  Daarnaast neemt het aantal landen dat kernwapens heeft toe en vindt er modernisering van de nucleaire infrastructuur plaats om maar niet achterop te geraken. Dit resulteert in steeds weer nieuwe generaties lanceerraketten en nucleaire onderzeeërs.

 - Karel Koster, nucleaire bewapeningen ontwapening, daadwerkelijke feiten van kernontwapening, welke factoren spelen een belemmerende rol?

- Sico van der Meer, gaat in op de problematiek van nucleaire proliferatie, welke gevaren dit vormt en waarom landen, als Iran en Noord-Korea, zo graag kernwapens willen hebben.

- Peter Paul Ekker, geeft een introductie van de ICAN-campagne in Nederland (International Campaign for the Abolition of Nuclear weapons)

 Programma 9 juni:

13.00 uur   Opening symposium Kernwapens, dreigend actueel door NVMP-duovoorzitter Peter Buijs

13.05 uur   Karel Koster

13.45 uur    Sico van der Meer

14.30 uur    Theepauze

15.00 uur   Peter Paul Ekker

15.20 uur   Forumdiscussie met de sprekers

16.00 uur   EINDE

                    

Info en inschrijving : Hans van Iterson

NVMP, Bosschastraat 17, 3514 HN Utrecht, office@nvmp.org, Tel. 030-2722940

 

 

NUCLEAIRE CRISIS IN JAPAN

IPPNW heeft op internet een informatiepunt gemaakt die u informeert over kernenergie en straling. Deskundigen uit Japan, Duitsland, de VS en elders verstrekken informatie en analyseren hoe de crisis zich ontvouwt. Zij werken deze pagina regelmatig bij met links naar interviews, persberichten en factsheets zodra ze beschikbaar zijn.

Via de link naar NHK-world wordt u 'live' op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rond de Japanse kerncentrales.

http://peaceandhealthblog.com/disaster-in-japan/

http://www.ustream.tv/channel/nhk-world-tv

Op 18 maart stuurde de NVMP bijgevoegde brief aan premier Rutte om haar zorgen kenbaar te maken.

Op 11 maart 2011, trof een aardbeving met een kracht van 8,9 op de schaal van Richter het noorden van Japan, deze aardbeving creëerde een tsunami die grote gebieden heeft verwoest in het noordoosten van Japan. Vele duizenden doden en gewonden zijn het gevolg. Het herstel zal lange tijd vergen.

 Veel aandacht wordt opgeëist door de 4 kernreactoren in Fukushima die langs de kust lagen en zwaar beschadigd zijn door de tsunami.

Op 12 maart ontplofte het gebouw waarin Reactor 1 van de kerncentrale bij Fukushima stond toen het noodkoelsysteem niet bleek te werken. De dagen daarop deden bij de andere 3 reactoren zich soortgelijke explosies voor. De koeling van de reactoren werkt niet waardoor nucleaire splijtstofstaven droog komen te staan. Zonder koeling gaan de splijtstofstaven smelten en komen er grote hoeveelheden radioactieve stoffen vrij.

Eens te meer komen bij deze ramp de gevaren van kernenergie naar voren. Anders dan bij een aardbeving of tsunami zijn dit rampen die wel door de mens voorkomen kunnen worden.

 De NVMP als ook onze moederorganisatie IPPNW zijn zeer betrokken bij het lot van de Japanse bevolking die na de gruwelen van Hiroshima en Nagasaki wederom bedreigd wordt door een nucleaire ramp van ongekende omvang.

Het officiële standpunt van onze vereniging betreffende kernenergie luidt:

Kernenergie is onlosmakelijk verbonden met de kernbewapeningproblematiek. Door veelvuldiger en grootschaliger gebruik van kernenergie stijgt de kans op proliferatie van kernwapens. Het voorkomen van de verdere verspreiding van kernwapens is een van de uitgangspunten van de vereniging. Daarnaast wil de NVMP wijzen op de catastrofale gevolgen voor de volksgezondheid van een ramp met een kerncentrale.

 Al voordat deze ramp zich in Japan voltrok koos de NVMP als thema voor haar jaarlijkse symposium ‘Medische risico’s van kernwapens & kernenergie naar de huidige maatstaven’.

Zie hieronder voor meer informatie en inschrijving. Het thema is uiteraard nog actueler dan het al was.

 

 

 

De kernbegrippen van het kabinet, een gezonde zaak?

Symposium

 

Zaterdag 21 mei 2011, 13.00 - 16.00 uur

De Amershof, Snouckaertlaan 11, Amersfoort

 's ochtends vindt van 10.00 - 12.00

 de NVMP-Algemene Ledenvergadering plaats

 

Sprekers:

Peer de Rijk, directeur World Information Service on Energy (WISE)

Sebastian Pflugbeil, arts en voorzitter Geselschaft für Strahlenschutz

 

Thema is: Als achtergrond bij de titel speelt de actualiteit van kernenergie (een tweede centrale in Nederland komt dichterbij) en kernwapens op vliegbasis Volkel (dankzij Wikileaks nu bevestigd).

Wat zijn anno 2011 de echte medische risico’s en (psychische) gevaren van kernenergie?

Daarnaast speelt de relatie met de proliferatie van kernwapens. De situatie rond Iran geeft aan hoe relevant dit probleem is.

-Peer de Rijk, zal in zijn lezing aangeven wat anno 2011 de risico’s voor milieu en veiligheid zijn van kernenergie. De ongelukken in Japan tonen eens te meer het gevaar van kerncentrales.

- Sebastian Pflugbeil, gaat in op de vraag welke gezondheidsrisico’s kerncentrales hebben en welke koppeling er met kernwapens te maken valt. Deze bijdrage is Duitstalig.

- De medisch studenten Leonie van der Geest en Dagmar Keizer zullen spreken over hun scriptie:  Moet er een nieuwe kerncentrale komen?

 

Kosten voor deze bijeenkomst, inclusief lunch (12.30 uur) bedragen € 20, - (studenten € 5, -).

Uw inschrijving is definitief na ontvangst van het bedrag op giro 4395340 tnv. NVMP, Utrecht, ovv. Symposium 21 mei. Voor meer informatie en opgave: NVMP, Bosschastraat 17, 3514 HN Utrecht, office@nvmp.org, Tel. 030-2722940

 

 

 

ENERGIE, KLIMAAT EN CONFLICT

Symposium Zaterdag 5 JUNI 2010 13.00 - 16.00 uur

Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) Lundlaan 6, Utrecht

's ochtends vindt van 10.00 - 12.00 de Algemene Ledenvergadering plaats

Thema is: het groeiende risico op conflicten vanwege energietekorten en klimaatverandering .

Wij hanteren een tweetal invalshoeken:

- energietekorten en oorlogsrisico´s (met een schuin oog op de medische invalshoeken en gevolgen).

- de gezondheidseffecten van klimaatveranderingen en energie´verschuivingen´ en de hierdoor toenemende oorlogsrisico's.

Spreker: - Prof.dr.ir. Georg Frerks, Faculteit Geesteswetenschappen, hoogleraar Conflictpreventie en conflictmanagement

Programma:

 - 10.30 uur Algemene Ledenvergadering NVMP

- 12.30 uur Rondlooplunch, koffie, thee

-13.00 uur Symposium ‘ENERGIE, KLIMAAT EN CONFLICT’

 -14.30 uur Paneldiscussie

- 15.30 uur EINDE Afsluitend biedt de NVMP u nog een hapje en drankje aan N.B.

 's Morgens zal in hetzelfde gebouw de Algemene Ledenvergadering van de NVMP (10.30 - 12.00 uur) worden gehouden.

 Koffie vanaf 10.00 uur. De leden worden hiervoor van harte uitgenodigd.

                         
Kosten voor deze bijeenkomst, inclusief lunch (12.30 uur) en borrel
achteraf, bedragen EUR 20, - (studenten EUR 5, -).

Uw inschrijving is definitief na ontvangst van het bedrag op giro 4395340 tnv. NVMP,
Utrecht, ovv. Symposium 5 juni.

Voor meer informatie en opgave:
NVMP, Bosschastraat 17, 3514 HN Utrecht, office@nvmp.org, Tel. 030-2722940

================================================================================================================

 

 

ARTS EN OORLOG

Symposium

Zaterdag 10 Oktober 2009 , 9.30 - 16.00 uur

Stratenum, Gele collegezaal, Universiteitsweg 100, UMC-UTRECHT

 

De NVMP, vereniging voor gezondheidszorg en vredesvraagstukken, organiseert ter gelegenheid van haar 40-jarige bestaan de NVMP op 10 oktober 2009 in het UMC te Utrecht het symposium ‘Arts en Oorlog’. Wij roepen u nadrukkelijk op deel te nemen aan dit interessante congres!

 Tijdens het symposium ‘Arts en Oorlog’ willen wij 3 thema’s belichten:

1) De arts en het streven naar een kernwapenvrije wereld. Ondanks het einde van de Koude Oorlog staan er nog duizenden kernwapens op scherp en krijgen door nucleaire proliferatie steeds meer landen de beschikking over deze allesvernietigende wapens. Artsen over de hele wereld benadrukken dat medische hulp na een atoomaanval illusionair is. Afschaffen van deze wapens is het enige middel tot preventie.

2) Noodhulp en oorlog. In conflictsituaties elders wordt door tal van hulporganisaties, medische hulp verleend. Hulp kan misbruikt worden om het conflict te bestendigen. Hoe neutraal is de rol van de gezondheidszorg hierbij? Wat is ‘neutraal’? Waar liggen de grenzen van de neutraliteit?

3) Schendingen van medische mensenrechten in oorlogstijd. Schendingen van mensenrechten in tijd van oorlog, zoals ook medische mensenrechten, worden veelal met afgrijzen bejegend. Maar is het niet zo dat oorlog hierbij juist als een verzachtende omstandigheid wordt gezien? Leidt oorlog niet als vanzelf tot schending van mensenrechten en tot onoorbaar gedrag, ook door artsen en andere gezondheidswerkers; gedrag dat buiten die oorlogsomstandigheden nooit door de plegers van de schendingen zou zijn vertoond?

Sprekers:

 * Jan Hoekema , lid burgemeesters voor vrede en burgemeester van Wassenaar

* Linda Polman ,schrijfster en journaliste

* Auke van der Heide, oud-voorzitter NVMP

* Godelieve van Heteren ,voormalig Cordaid

* Lisette Luyckx ,bestuurslid Johannes Wier Stichting

* Edwin Bakker,Instituut Clingendael

* Herman Spanjaard , voorzitter NVMP

Deelname € 40,-  (Studenten € 5,-) over te maken op rekening 4395340, tnv. NVMP-Utrecht, ovv. 'Deelname congres Arts en Oorlog'.

 Gaarne opgave vooraf :

NVMP, vereniging voor Gezondheidszorg en Vredesvraagstukken.

Bosschastraat 17, 3514 HN Utrecht. Tel. 030-2722940 E-mail: office@nvmp.org

 

 

 PROGRAMMA 40 JAAR NVMP

 Datum:             10-10-2009

Plaats:              UMC-Stratenum, Gele collegezaal, Universiteitsweg 100,  Utrecht

Thema:             Arts en Oorlog. De positieve, negatieve en neutrale rol van de gezondheidswerker

  

9.00: Ontvangst en koffie/thee

 Programma

 9.45:                 Intro

 I Keynote 

10.00:               Ontwikkelingshulp, geweld en de rol van de gezondheidszorg daarin. Over het spanningsveld tussen idealisme en harde praktijk en wanneer die harde praktijk dermate hard wordt dat het idealisme stukbreekt en besloten moet worden de 'samenwerking' op te zeggen; de hulp in te trekken.

 II Nucleaire wapens

 10.20:               Jan Hoekema van Burgemeesters voor vrede: Het plan voor nucleaire ontwapening

10.45:               Auke van der Heide: Nucleaire ontwapening blijft medische noodzaak

11.00:               Discussie met zaal. Mogelijkheden en kansen voor nucleaire ontwapening.

11.30                 Fragment uit film War Game (met in- dan wel uitleiding)

 11.45: Lunch

 III Noodhulp en oorlog

 12.30:               Linda Polman ‘Medische noodhulp en geweld’

12.55:               Referent Godelieve van Heteren zinvolheid van medische hulp

13.10:               Discussie met zaal. Wat is de interactie tussen oorlog en hulpverlening? Verergert hulpverlening (samen met de media) de situatie voor de bevolking of juist niet? Hoe neutraal is de rol van de gezondheidszorg en de humanitaire hulpverlening?

13.30:               Korte film over medische noodhulp (met in- dan wel uitleiding)

 14.00: theepauze+ muziek

 IV Schending medische mensenrechten in oorlogstijd, ook door artsen zelf

 14.35:               Lisette Luyckx : medische dilemma’s voortkomend uit in een maatschappij die steeds meer is gericht op veiligheid ipv individuele vrijheid

15.00:               Referent Edwin Bakker , verschuiving richting veiligheid geen medische aangelegenheid

15.15:               Filmfragmenten uit ‘24’ serie 4

15.30:               Discussie. Is oorlog in feite niet één grote verzachtende omstandigheid? Leidt oorlog niet als vanzelf, ook bij artsen en andere gezondheidswerkers, tot schending van mensenrechten?

16.00:               Afsluiting Herman Spanjaard

 

 

TARGET EARTH

click here to go to the IPPNW European Student Conference 2008

Target Earth, IPPNW-studentencongres 2008  

Een enthousiaste groep studenten, tevens vertegenwoordigd in het NVMP-bestuur, werkt aan de organisatie van het volgende IPPNW-studentencongres dat van 28-30 november in ons land (Amsterdam) zal plaatsvinden.

Doel: het bij elkaar brengen, informeren en enthousiasmeren van geneeskundestudenten uit heel Europa zodat ze mee kunnen doen in de strijd voor een kernwapenvrije en gezonde wereld.

Het overkoepelende thema, Target Earth, kent drie dagen elk met hun eigen thema: Kernwapens en Terrorisme, Kernwapens en Klimaat en een interfacultaire dag over relatie tussen wapens en armoede.

 

KERNWAPENS GO HOME

AMERIKAANSE KERNWAPENS IN NEDERLAND EN BELGIË

Symposium

Zaterdag 19 april, 13.00 - 16.00 uur  

Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) Lundlaan 6, Utrecht

Deelname is gratis, opgave vooraf is wenselijk.

NVMP, vereniging voor Gezondheidszorg en Vredesvraagstukken.

Bosschastraat 17, 3514 HN Utrecht.

Tel. 030-2722940

E-mail: office@nvmp.org

  Sprekers:  

- Dhr. M. Butcher, Acronym UK

- Dhr. K.Koster, beleidsmedewerker SP  

Dagvoorzitter:  Herman Spanjaard, voorzitter NVMP

 Het is een publiek geheim dat er Amerikaanse kernwapens in Europa aanwezig zijn. Het is officieel NAVO-beleid om nucleaire strijdkrachten in Europa te handhaven . 'Zij dragen fundamenteel bij aan de afschrikkingscapaciteit van de NAVO en versterken de politieke en militaire band tussen de Europese en Amerikaanse bondgenoten'.

Op de vliegbasis' Volkel (Nederland) en Kleine Brogel (België) liggen naar schatting elke 20 kernwapens. Dit zijn zogenaamde 'vrije val wapens' die met een F-16 kunnen worden afgeworpen.

Op parlementaire vragen over de aanwezigheid van deze kernwapens wordt 'bevestigend nog ontkennend' geantwoord. Erkenning van de aanwezigheid van deze kernwapens en oproep deze weg te halen uit Europa zou een zinvolle stap zijn op de moeilijke weg naar kernontwapening.

  ================================================================== 

Depleted Uranium (Verarmd Uranium)

De risico’s van het gebruik in wapensystemen

SEMINAR

Donderdag 14 februari, 19.00 - 22.00 uur

De Amershof, Snouckaertlaan 11, Amersfoort

 Deelname is gratis, opgave vooraf is wenselijk

De voertaal is voornamelijk Engels

Aanmelden:    Stichting Laka, Tel. 020 - 6168294 e-mail: info@laka.org

NVMP, Tel. 030 - 2722940 e-mail : office@nvmp.org

 Sprekers:

 

- Dr. Jawad K.H. Al-Ali, oncoloog, hoofd van de afdeling Geneeskunde bij het Al-Sadr Academisch Ziekenhuis, en directeur van het behandelcentrum voor kanker in Basra, Irak. Hij vermoedt een verband tussen blootstelling aan verarmd uranium en toenames van bepaalde vormen van kanker.

- Prof. Dr. Keith Baverstock, was van 1991 tot 2003 in dienst van de WHO als stralingswetenschapper en regionaal adviseur bij het Europese Regionale Bureau van de WHO. Thans hoogleraar aan de faculteit Milieuwetenschappen van de Universiteit van Kuopio in Finland.

- Wim van den Burg, voorzitter van de vakbond voor militair personeel AFMP/FNV. Net als de collega’s van het CNV (ACOM) strijdt de grootste Nederlandse vakbond voor militairen al jarenlang voor een verbod op het gebruik van uraniumhoudende wapensystemen. Dat geldt evenzo voor de Europese vakvereniging voor militairen EUROMIL, waarbij de AFMP is aangesloten.

- Dr. Avril McDonald, jurist (International Humanitarian Law/International Criminal Law), co-auteur van “International Law and Depleted Uranium Munitions: The Case for a Precautionary Approach”.

- Henk van der Keur, chemisch ingenieur, houdt zich vanuit Stichting Laka (onderzoekscentrum kernenergie) sinds 1992 bezig met de militaire en civiele toepassingen van verarmd uranium en de risico’s daarvan.

- John LaForge, directeur van Nukewatch (Wisconsin). Nukewatch strijdt vooral tegen kernwapens. Samen met zijn partner, Barb Katt, voerde John in 1987-88 inspecties uit op alle 1100 plaatsen waar kernraketten in de VS waren gestationeerd voor hun boek “Nuclear Heartland,” dat in 1988 werd gepubliceerd. Sinds de Golfoorlog voert Nukewatch ook een campagnes tegen wapensystemen met verarmd uranium.

- Krista van Velzen, Tweede Kamerlid van de SP en een politica die actief strijd voert voor een verbod op het gebruik van verarmd uranium in wapens.

 Verarmd uranium (DU): wordt sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw toegepast in conventionele wapensystemen. Sinds het gebruik in oorlogen, voor het eerst in 1991 tijdens de Golfoorlog,  is dit alternatief voor wolfraam omstreden. Het is een zwaar metaal en bovendien radioactief. De risico’s zijn vooral verbonden met de toepassing in antitankgranaten. Deze antitankgranaten zijn geen massavernietigingswapens, zoals door activisten niet zelden wordt beweerd, maar ze zijn ook niet conventioneel. Na inslag van deze antitankgranaten op een hard doel ontstaan stofwolken met zeer fijne giftige en radioactieve deeltjes. Deze deeltjes blijven lang zweven en kunnen op verschillende manieren in het lichaam terechtkomen. Soldaten op het slagveld kunnen de deeltjes inademen, inslikken of via open wonden in hun lichaam krijgen. Nadat de stofdeeltjes naar beneden zijn gedwarreld zijn - zeker in een land met een droog klimaat als in Irak - de problemen niet voorbij. Bij de geringste verstoring kunnen de deeltjes weer opdwarrelen, waardoor zelfs tot vele jaren na de gevechtshandelingen burgers intern besmet kunnen worden.

Volgens de Nederlandse regering is tot op heden door de WHO geen causaal verband vastgesteld tussen blootstelling aan verarmd uranium en gezondheidsklachten. Anderen menen dat er wel sprake is van een causaal verband, ook al is die nog niet significant aangetoond door gebrek aan wetenschappelijk onderzoek. De centrale vraag is of Nederland niet beter het voorzorgsprincipe kan hanteren om mogelijke schadelijke gevolgen door uraniumhoudende munitie (kanker, neurologische aandoeningen) in de toekomst te voorkomen.

 

Dagvoorzitters/discussieleider 

Frank van Schaik

                   Programma

 

18:30 uur     Zaal open   

19:00 uur     Inleiding programma dagvoorzitter

19:10 uur    Herkomst verarmd uranium (DU) en toepassingen in wapens                             Henk van der Keur    

19:25 uur     De visie van de AFMP

                   Wim van den Burg

19.45 uur    Wapens met verarmd uranium en het Amerikaanse Leger

                   John Laforge

20.05 uur    De effecten van uraniumoxiden (DUO) op celniveau en de gezondheidsrisico’s

                   Prof. Dr. Keith Baverstock

20.25 uur    Internationaal Humanitair Recht en verarmd uranium wapens,

                   Dr. Avril McDonald

20.45 uur    Waarnemingen in de praktijk van een Iraakse kankerspecialist

                   Dr. Jawad Khadim H. Al-Ali

21.05 uur    Nabeschouwing hoorzitting. Wat kan Nederland in internationaal verband ondernemen?

                   Krista van Velzen

21.25 uur    Paneldiscussie

22.00 uur    EINDE

                  

 

 

 

Kernenergie en Kernwapens, een Siamese tweeling?

Zowel kernenergie als kernwapens leveren een gevaar op voor de volksgezondheid. Maar zijn ze onlosmakelijk verbonden?

Symposium

Zaterdag 2 Juni, 13.00 - 16.00 uur

Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) Lundlaan 6, Utrecht  

Tevens uitnodiging

Algemene Ledenvergadering 2007

Sprekers:

- Dhr. B.C.C. van der Zwaan, bestuur Pugwash Nederland en werkzaam bij het ECN in Petten

- Mw. R. Teule, Greenpeace Nederland

- Mw. K. van Velzen, Tweede Kamerlid voor de SP

- Dhr. D. Samsom, Tweede Kamerlid voor de PvdA

 

Het streven naar een kernwapenvrije wereld is de hoofdactiviteit van onze vereniging. Dat wil niet zeggen dat alle leden van de vereniging zich uitspreken tegen kernenergie. Is er sprake van een ambivalente houding? Graag willen wij tijdens het symposium de relatie kernenergie-kernwapens vanuit verschillende hoek belichten.

Zowel kernenergie als kernwapens leveren een gevaar op voor de volksgezondheid. Maar zijn ze onlosmakelijk verbonden? De IAEA promoot in haar mission statement het vreedzame, gecontroleerde, gebruik van kernenergie. Anderzijds lezen we in de media dat Iran zich aan alle controles onttrekt, de weg naar een kernwapen lijkt een kwestie van tijd.

Waar moeten we grenzen trekken? Is er wel toekomst voor kernenergie of wegen de gevaren van afval en proliferatie zo zwaar dat ze  beter wordt uitgebannen?

Dagvoorzitters/discussieleider 

Herman Spanjaard, bedrijfsarts, voorzitter NVMP

Shaniel Tewarie, bedrijdsarts, bestuurslid NVMP

                            Programma

 10.30 uur    Algemene Ledenvergadering NVMP olv. Herman Spanjaard

 12.15 uur    Rondlooplunch, koffie, thee 

13.00 uur   Opening symposium door Shaniel Tewarie 

13.05 uu    Bob van der Zwaan

13.30 uur   Rianne Teule

 14.00 uur    Krista van Velzen

14.30 uur    Diederik Samsom

15.00 uur    Paneldiscussie

 16.00 uur    EINDE

                   Afsluitend biedt de NVMP u nog een hapje en drankje aan

 

 

BIJWERKINGEN VAN OORLOG

Psychische effecten van vredesmissies op militairen en

van terrorismedreiging op burgers

Symposium

Zaterdag 20 Mei 13.00 - 16.00 uur

Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) Lundlaan 6, Utrecht

Sprekers:

* Drs. Jos Weerts, oud-voorzitter NVMP, hoofd kennis- en onderzoekscentrum Veteraneninstituut.

" Op de weg terug. Onderzoek naar veteranen met psychische trauma's "

* Prof. dr. Berthold Gersons, hoogleraar psychiatrie.

"Het effect van terreur op mens en samenleving”.

 Met het uitzenden van miltairen naar de gevaarlijke Afghaanse provincie Uruzgan heeft Nederland een nieuwe stap gezet op het pad van 'Vredesmissies' . Deze militairen komen gelukkig  meestal ook weer heelhuids thuis, maar voor een deel van hen beginnen daar pas de problemen. Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS) en andere gezondheidsklachten nemen in omvang toe naarmate de uitzendingen een minder vreedzaam karakter krijgen.

Een aantal van de huidige missies nu maakt deel uit van de 'War on terror'. In een huis aan huisfolder wordt verteld wat u kunt doen tegen terrorisme. Maar wat doet de terrorismedreiging eigenlijk met de gewone burger?  

Deelname is gratis, opgave vooraf is wenselijk.

 NVMP, vereniging voor Gezondheidszorg en Vredesvraagstukken. Bosschastraat 17, 3514 HN Utrecht. Tel. 030-2722940 E-mail: office@nvmp.org

 

==========================================

 Artsen voor Vrede en de Nederlandse Vereniging voor Medische Polemologie nodigen u uit op het 4e wintersymposium

 ”Hedendaagse Politiek en de Vredesbeweging in België en Nederland – Besluitvorming bij de Irakoorlog”

 Zaterdag 26 november 2005

van 12.00 uur tot 15.30 uur

Vlaams Parlement, Brussel

Sprekers:

Magda Aelvoet en Karel Koster

 

In de aanloop naar de oorlog tegen Irak hanteerden politici in Nederland en België, via de media, diverse argumenten om hun beleid te rechtvaardigen. In Nederland besliste de regering Balkenende, samen met ondermeer Italië en Spanje, om de Amerikaanse invasie te steunen. De Belgische regering Verhofstadt daarentegen maakte front met Duitsland en Frank-rijk en bleef afzijdig. Vanwaar dit verschil? De weerstand van de bevolking tegen de oorlog was in onze beide landen massaal. Heeft de Belgische vredesbeweging het handiger gespeeld dan de Nederlandse? Of was de stem van het volk niet van tel en hebben andere belangen het beleid gestuurd? Onder welke druk hebben de regeringen hun beslissingen genomen?

Twee eminente sprekers zullen op dit symposium dit stukje recente geschiedenis voor u belichten. Karel Koster is lobbyist in Europa van de antikernwapenbeweging (Project on Euro-pean Nuclear Nonproliferation, PENN) en volgt de internationale politiek op de voet. Magda Aelvoet (Groen!) was minister in de Belgische federale regering toen die tot niet-deelname besliste. In het slotdebat nodigen we u uit om de strategie van de vredesbeweging ter voorkoming van internationale conflicten kritisch te bekijken.

 

Programma

12.00 uur:        Ontvangst met koffie  en broodjes

12.45 uur:        Welkomstwoord door Eloi Glorieux, Vlaams Parlementslid

13.00 uur:        Magda Aelvoet

13.45 uur:        Karel Koster

14.30 uur:        Gedachtenwisseling

15.30 uur:        Slot

 

’s Avonds wordt er voor de liefhebbers een plaatsje gereserveerd in een bescheiden Brussels restaurant. Deelname in de onkosten € 10,-, ter plaatse te betalen. Inschrijven bij het NVMP-bureau of bij Hugo D’aes

========================================================

 

Algemene ledenvergadering NVMP en symposium

 Zaterdag 16 April 2005 10.30 - 16.00 uur

Universitair Medisch Centrum (UMC) Utrecht

Heidelberglaan 100, Utrecht

Thema Symposium

'Global Health Education'.

 

Om alvast in de agenda te noteren.

In tegenstelling tot vorige jaren vindt de Algemene Ledenvergadering (ALV) dit jaar vroeg plaats. Dit is mede ingegeven door de beleidsdiscussie die wij tijdens de ALV willen voeren.’s Middags zullen wij dieper ingaan op het onderwijsprogramma van het Global Health Education project, het gaat hierbij om onderwijs over mondiale problemen aan toekomstig artsen. Een zeer succesvol project waarvan een CD-rom met lesmateriaal is gemaakt. De coördinatoren van het project zullen na een korte presentatie werkgroepsgewijs met de aanwezigen in discussie gaan over een optimale inzet van dit lespakket.

De resultaten van een recente enquête onder 700 Nederlandse studenten geneeskunde uit verschillende faculteiten, geven aan dat velen van hen bezorgd zijn over oorlog, mensenrechtenschendingen, armoede en epidemieën. De studenten zien deze mondiale problemen als een grote uitdaging voor de gezondheidszorg van de toekomst. Zeventig procent van de ondervraagde studenten vindt dan ook dat onderwijs over deze onderwerpen een hoge prioriteit moet hebben. Kennis over de gevolgen van armoede, (gewapende) conflicten en mensenrechtenschendingen op de gezondheid is dan ook essentieel voor dokters die nu worden opgeleid. In het huidige medische curriculum is slechts beperkte aandacht voor deze aspecten van de gezondheidszorg, ook wel Global Health genoemd. 

De werkgroep Onderwijs van de NVMP werkt reeds enkele jaren samen met de Johannes Wierstichting (Arts en Mensenrechten), Wemos (Health for All) en de IFMSA (International Federation for Medical Student Associations) om onderwijs in Global Health te bevorderen. Dit Global Health educatieproject heeft

als doel onderwijs over bovengenoemde problemen in het basiscurriculum geneeskunde te bevorderen. Ook internationaal zijn er verschillende initiatieven op dit gebied. Aan de McMaster University in Canada is in 2004 een master-opleiding Peace through Health, tot nu toe de enige in zijn soort, van start gegaan. Bij de Europese Commissie is onlangs binnen het Leonardo da Vinci programma een aanvraag ingediend, getiteld Medical Peace Work, een initiatief vanuit de Universiteit van Tromsö, Noorwegen. Dit project beoogt een nieuw veld van expertise te bevorderen op het gebied van gezondheidszorg en vredesvraagstukken. Uiteindelijk doel is kennis en vaardigheden te vergroten onder gezondheidswerkers met betrekking tot hun potentiële rol bij de preventie van geweld en het opbouwen van duurzame vreedzame verhoudingen. Belangrijk onderdeel van dit project is het inrichten van een op internettechnologie gebaseerd curriculum met cursussen over conflictpreventie, mensenrechtenaspecten, vluchtelingenproblematiek, etc. De werkgroep onderwijs van de NVMP wil in de ontwikkeling van dit project als partner functioneren.

 Tijdens het symposium zal eerst een schets worden gegeven van de bovengenoemde ontwikkelingen, uitlopend in de vraag of en hoe de NVMP hierin een rol kan/moet spelen. Met welke partners kan/moet worden samengewerkt, en wat is de rol van studenten en hoe kunnen we hen meer betrekken in dit werk?

 Henk Groenewegen

 

Artsen voor Vrede nodigt u uit op haar 3de wintersymposium:

 

Desinformatie en propaganda: oude wapens in een moderne oorlog

 

Zaterdag 11 december van 11 uur tot 15.30 uur

Vlaams Parlement, Brussel

Sprekers: Prof. Rik Coolsaet en Dr. Mark Lamotte

 

De manier waarop de VS en Groot-Brittannië de huidige oorlog in Irak hebben aangepraat, de informatie die ze doorgaven om hun militair optreden te verantwoorden, heeft ons nog eens geconfronteerd met een propagandamethode die we in ontwikkelde landen met hun vele informatiebronnen, met hun vrij kritische burgers, niet meer voor mogelijk hielden.

In een eerste deel zal politicoloog Prof. Rik Coolsaet de propagandastrijd belichten zoals hij gevoerd werd en wordt voor en na de tweede Golfoorlog. De al dan niet reële dreiging van Al Qaeda wordt kritisch belicht.

 Een schoolvoorbeeld van propagandaoorlog is Cuba: vanuit Westers oogpunt een voorbeeld van de mislukking van het communisme met armoede, censuur en corruptie en tevens al decennia lang een belangrijk thema in de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Voor aanhangers van het Castro-regime is Cuba dé triomf van het communistisch model, met uitstekende resultaten in de sociale zekerheid, gezondheidszorg en onderwijs, dit ondanks de langdurige economische boycot. Dr. Mark Lamotte, cardioloog, gezondheidseconoom én Cuba-kenner zal alles tot de juiste proporties herleiden in de tweede bijdrage aan dit symposium.

 

Programma:

11.00 uur: Ontvangst met koffie

11.30 uur: Rondleiding door het Vlaams Parlement

12.30 uur: Welkom

12.40 uur: Prof. Rik Coolsaet, aansluitend discussie

13.40 uur: Lunchpauze met broodjes

14.30 uur: Dr. Mark Lamotte, aansluitend discussie

15.30 uur: Slot

 

’s Avonds wordt er voor de liefhebbers een plaatsje gereserveerd in een bescheiden Brussels restaurant (inschrijving aanbevolen).

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ondergetekende  ………………………………………..

 

ð                   wenst deel te nemen aan het symposium “Desinformatie en propaganda” op zaterdag 11 december in het Vlaams Parlement te Brussel en betaalt ter plaatse
€ 10 als deelname in de onkosten.

ð                   wenst te reserveren voor het restaurantbezoek na het symposium (maaltijd niet in de deelnameprijs inbegrepen).

 

Aantal personen: ………

Graag uiterlijk op 1 december opsturen naar Artsen Voor Vrede, p/a Jef de Loof, Karel van de Woestijnestraat 18, 9300 Aalst.

 

 

 

DE AFSCHRIKKING VOORBIJ.

HET NIEUWE GEVAAR VAN KERNWAPENS

Symposium

Zaterdag 5 Juni 2004 11.00 - 16.00 uur

Universitair Medisch Centrum (UMC) Utrecht Heidelberglaan 100, Utrecht

Aanmelding: NVMP-bureau, 030-2722940 e-mail: office@nvmp.org

Tevens uitnodiging

Algemene Ledenvergadering 2004

 

Sprekers:

Dr. Jan Gevers Leuven (NVMP). 'De medische gevolgen van een atoomexplosie'

Drs. Karel Koster (PENN). 'Waarom een nieuwe generatie kernwapens? '

 Ten tijde van de Koude Oorlog waren kernwapens vooral bedoeld als afschrikkingsmiddel. MAD (Mutual Assured Destruction) zorgde ervoor dat ze nooit gebruikt zouden worden. De tijd van de Koude Oorlog ligt echter ver achter ons, je hebt dus geen kernwapens meer nodig om 'de vrede te bewaren' en 'te voorkomen dat ze ooit gebruikt worden'. Helaas betekent dit allerminst dat kernwapens op retour zijn. Amerikaanse neo-conservatieven klagen 'why have them if we can't use them?'. In hun ogen is het tijd voor een nieuwe rol: kernwapens die daadwerkelijk als aanvalswapen kunnen worden ingezet. Mini-nukes heten ze en 'bunker busters' , kernwapens met een kleine nucleaire lading maar nog altijd eenderde van de kracht van de Hiroshima-bom. Welke middelen resten ons om het tij te keren?

                         Programma

 11.00 uur     Opening door H.O. Spanjaard

 11.15 uur    * Dr. Jan Gevers Leuven (NVMP). 'De medische gevolgen van een atoomexplosie'

 12.00 uur         Rondlooplunch-Informatiemarkt             

 12.45 uur    * Drs. Karel Koster (PENN): 'Waarom een nieuwe generatie kernwapens? '

  13.30 uur     Workshops

 14.15 uur      Koffie/theepauze                   

 14.45 uur     Resultaten Workshops Paneldiscussie

 16.00 uur          EINDE

 

N.B.  's Morgens zal in hetzelfde gebouw de Algemene Ledenvergadering van de NVMP (10.00 - 11.00 uur) worden gehouden. De leden worden hiervoor van harte uitgenodigd.