De Wout Klein Haneveld prijs van de NVMP- vereniging voor Gezondheidszorg en Vredesvraagstukken.

De NVMP reikt jaarlijks een aanmoedigingsprijs uit voor studenten geneeskunde of gezondheidswetenschappen. Deze prijs wordt toegekend aan de beste scriptie / het beste stageverslag op het gebied van gezondheidszorg en vredesvraagstukken, in brede zin, en bestaat uit een bedrag van € 500,-.

 De kandidaat dient aan een Nederlandse universiteit of hogeschool te studeren (of recent te zijn afgestudeerd). Tijdens het jaarcongres van de NVMP zal de prijswinnaar in de gelegenheid gesteld worden een korte voordracht te geven over zijn/haar scriptie of verslag.

 

  Wout Klein Haneveld (1955-2005) was bestuurslid en voorzitter van de NVMP beginjaren '90. Hij was een zeer inspirerend en innoverend persoon. Hij stond aan de wieg van onze nieuwe naam 'NVMP- vereniging voor Gezondheidszorg en Vredesvraagstukken', die recht deed aan onze bredere koers . Ook ontstond er onder zijn voorzitterschap een actieve Werkgroep Studenten. In 1993 organiseerden zij het Europees IPPNW-studentencongres in Maastricht en werd er onderzoek gedaan naar de wenselijkheid en invulling van universitair onderwijs in gezondheidszorg en vredesvraagstukken. Onderwijs en wetenschap werd onder zijn voorzitterschap een belangrijk thema binnen de vereniging, Wout deed er alles aan om dit te stimuleren. Op diverse universiteiten kwam een keuzecursus 'Gezondheidszorg en vredesvraagstukken' van de grond waarbij Wout als één van de gastdocenten fungeerde. Een mijlpaal was tevens de herdruk van het standaardwerk 'Arts en Oorlog' van Dr. J. Verdoorn. Wout was bij al deze projecten een belangrijk inspirator die nauw betrokken bleef bij uitvoering en eindresultaat. Ook buiten de landsgrenzen toonde hij zich actief als Europees IPPNW vice-president. Inzendingen worden beoordeeld door de wetenschappelijke commissie van de NVMP en kunnen ingediend worden bij het secretariaat van de NVMP tav Hans van Iterson, Bosschastraat 17, 3514HN Utrecht. Tel. 030-2722940, E-mail: office@nvmp.orgHamid Jalalzadeh ontvangt uit handen van Frans Meijman de Wout Klein Haneveld scriptieprijs 2013

 

 Hamid Jalalzadeh ontvangt uit handen van Frans Meijman de Wout Klein Haneveld scriptieprijs 2013

 

Yara Backes ontvangt uit handen van Herman Spanjaard de Wout Klein Haneveld scriptieprijs 2011

 

 Yara Backes ontvangt uit handen van 
Herman Spanjaard de Wout Klein Haneveld scriptieprijs 2011

 

Floor van Dijk ontvangt uit handen van Henk Groenewegen de Wout Klein Haneveld scriptieprijs 2009

 

 Floor van Dijk ontvangt uit handen van 
Henk Groenewegen de Wout Klein Haneveld scriptieprijs 2009