LID WORDEN VAN DE NVMP

De NVMP is een ANBI, Algemeen Nut Beoogde Instelling, giften zijn volledig van de belasting aftrekbaar. Voor 2014 gelden nieuwe voorwaarden voor een ANBI zie hiervoor ANBI NVMP .

Het NVMP IBAN rekening nummer is: NL40 INGB 0004 3953 40


Lid of donateur worden van de NVMP is mogelijk door onderstaand formulier in te vullen en toe te mailen aan ons bureau. De hoogte van de bijdrage is in principe vrij. Als richtlijn hanteren wij € 60 voor medici/werkers in de gezondheidszorg. U krijgt daarvoor 4x per jaar de nieuwsbrief en wordt geļnformeerd over diverse activiteiten.
Naam:
Voorletters:
Beroep:
Straat:
Nummer:
Postcode: Plaats:
E-mail:
Bank/gironummer: