OVER NALATENSCHAPPEN

 

De NVMP werkt hard aan een vreedzame wereld. Vrede is immers een ‘gezondheidszorg’. Als artsen richten wij ons op het bestrijden van ziekte en het bevorderen van gezondheid. Zowel direct als indirect zijn de gevolgen van oorlog op welzijn en gezondheid zeer groot.

Dat is de drijfveer voor de NVMP om vrede te bevorderen vanuit een medische invalshoek.

 

Graag vertellen wij u meer over een bijzondere manier om bij te dragen aan een vreedzame wereld.

Iedereen die een testament laat opmaken bij de notaris kan daarin de NVMP als erfgenaam of legataris benoemen.

Het is een manier van steunen die wat meer overdenking vergt, maar door deze vorm van financiële steun kunt u ook na uw leven ervoor zorgen dat ons werk, de problematiek van gezondheidszorg en vredesvraagstukken, doorgang blijft vinden.

Als goed doel (ANBI, 'Algemeen Nut Beogende Instelling') zijn legaten en erfstellingen aan de NVMP vrijgesteld van successierechten.

Uw bijdrage komt dus voor 100% aan de NVMP ten goede.

 

Hieronder zullen we iets meer vertellen over erfenissen en legaten.

 

 

Erfenis

Als iemand overlijdt, dan omvat alles wat diegene nalaat zijn of haar erfenis: geld, banktegoeden en goederen. Als er geen testament is, dan gaat de erfenis naar de partner en naar bloedverwanten. Zijn die er niet, dan gaat de erfenis naar de staat. Is er wel een testament dan wordt de erfenis verdeeld zoals dat daarin is vastgelegd.

 

In een testament kunt u bepalen wie uw goederen en uw vermogen erft. U kunt in een testament zoveel erfgenamen opnemen als u wilt. Het is dus mogelijk om een goed doel als de NVMP te benoemen tot mede-erfgenaam. U bepaalt uiteraard zelf het percentage dat onze vereniging van uw erfenis krijgt.

Bovenstaande noemt men een erfstelling.

 

Legaat

In plaats van een percentage te noemen in uw testament, kunt u ook een van tevoren vastgesteld bedrag aan de NVMP schenken. Zo'n schenking na overlijden heet een legaat. Indien u onze vereniging een legaat wenst toe te kennen zou in het testament de volgende formulering gebruikt kunnen worden:

 

    "Ik legateer, vrij van rechten en kosten, aan de Nederlandse Vereniging voor

    Medische Polemologie, Schoolstraat 22, te Halfweg, een som groot........euro"

 

Zoals in Amerika legaten heel gewoon zijn en IPPNW van Amerikaanse donoren bedragen ontvangt die soms oplopen tot bedragen van 6 cijfers, zijn in Nederland aan de NVMP in de loop der jaren bescheidener bedragen toegekend, doch nog altijd substantieel. Ons laatste legaat was 3.000 euro. Uiteraard kunt u de hoogte van het bedrag helemaal zelf bepalen.

Bij een helaas nog dalend ledenaantal en toch nog steeds een actieve vereniging zijn legaten een welkome en gewaardeerde steun en een handreiking van verleden naar toekomst.

 

 

Meer informatie:

Wilt u meer informatie of een persoonlijk gesprek met de penningmeester van de NVMP, neemt u dan contact op met Hans van Iterson van het NVMP-bureau, telefoon 06 - 42 00 95 59, e-mail: hviterson@nvmp.org  IBAN Rekening nummer: NL40 INGB 0004 3953 40

 

Voor erfenissen en legaten kunt u terecht bij de notaris; hij is degene bij wie u uw nalatenschap moet laten vastleggen.

Het laten opmaken van een testament is makkelijker dan u denkt. De kosten van het opmaken van een testament zijn afhankelijk van uw wensen: hoe complexer uw testament, hoe kostbaarder. U dient een geldig legitimatiebewijs mee te nemen, om uw identiteit te bevestigen.

 

 

De Notaristelefoon:

Tel. 0900 - 346 93 93 (€ 0,25 p/m)
ma t/m vr 9.00 - 14.00 uur
http://www.notaris.nl/