NVMP Gezondheidszorg en Vredesvraagstukken

Nederlandse Vereniging voor Medische Polemologie

Bosschastraat 17, 3514 HN Utrecht

Telefoon (030) 272 29 40

Fax (030) 272 31 73

E-mail office@nvmp.org

Internet www.nvmp.org

Postrekening NVMP (Utrecht) 4395340

 

 

PERSBERICHT

 

KNMG onderschrijft het streven naar een kernwapenvrije wereld

 

 

Utrecht 3 mei, 2010

 

Vandaag begint in New York de Toetsingsconferentie van het Non-proliferatie verdrag tegen de verspreiding van kernwapens (3-28 mei). De herziening van het Non-proliferatie verdrag vormt een unieke historische gelegenheid om stappen te zetten naar een kernwapenvrije wereld.

 

De NVMP, gezondheidszorg en vredesvraagstukken, is verheugd dat samen met British Medical Association (BMA), de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) het streven naar een kernwapenvrije wereld onderschrijft.

Wij zien het als plicht te streven naar de afschaffing van kernwapens die een wereldwijde bedreiging voor de volksgezondheid vormen.

1) wij veroordelen de ontwikkeling, het testen, de productie, het dreigen met en gebruik van kernwapens;

2) wij vragen regeringen in goed vertrouwen te werken aan hun afschaffing;

3) wij roepen op tot het beginnen van onderhandelingen leidend tot een kernwapenverdrag identiek aan dat voor biologische en chemische wapens.

 

Nederlandse Vereniging voor Medische Polemologie (NVMP)

 

British Medical Association (BMA)

 

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG)

 

 

 

Voor nadere informatie:

KNMG Communicatie: M. van Dieten: (030) 282 32 42 / (06) 22 23 43 10 (buiten werktijd)

NVMP: H. van Iterson, 030-2722940, hviterson@nvmp.org