30 jaar NVMP

In 1999 bestaat de NVMP 30 jaar, hieronder een historisch overzicht in vogelvlucht.

1969

Oprichting NVMP

Discussie conflict artseneed-officierseed

1972

Verschijnen ‘Arts en Oorlog’ door J.A. Verdoorn


Begin jaren '70

Studiedagen aan medische faculteiten: 'Artseneed en officierseed' in Nijmegen, 'Agressie en opvoeding' in Groningen. Problematiek van de keuring voor militaire dienst.

1978

'Arts en Geweld', bijeenkomst te Amsterdam

1979

Symposium over de Neutronenbom in Utrecht.

1980

30 december: waarschuwing voor de consequenties van een oorlog met kernwapens met een advertentie in de Nederlandse dagbladen, 1200 ondertekenaars.

1981

11 maart: eerste nummer NVMP-Nieuwsbrief.
Maart: Eerste IPPNW-wereldcongres in Airlie, USA
25 april: symposium ‘Bescherming bevolking bij een atoomaanval’, Arnhem. Oprichting werkgroep Noodwet Geneeskundigen (registratie van artsen oproepbaar bij rampen, lees: gebruik van kernwapens).

21 november: massale demonstratie tegen plaatsingsbesluit kruisraketten, Amsterdam

1982

6 februari: symposium ‘Angst op recept’: psychische gevolgen van bewapening en oorlogsvoorbereiding, Amsterdam. Tweede IPPNW-wereldcongres in Cambridge (UK). 19 juni: symposium Noodwet Geneeskundigen, Jaarbeurs Utrecht.

11 september: werkconferentie ‘Bang & Boos’ Meervaart Amsterdam

Stellingname kernenergie (kennis omtrent kernenergie is kennis omtrent vervaardiging van kernwapens). Inrichting NVMP-bureau in Studiecentrum voor Vredesvraagstukken van Katholieke Universiteit Nijmegen).

1983

Derde IPPNW-wereldcongres in Amsterdam/Noordwijkerhout
18 juni: openbare NVMP-bijeenkomst in de RAI, Amsterdam

Discussie plaatsingsbesluit kruisvluchtwapens. Petitie van Werkgroep Verloskundigen tegen kruisraketten aangeboden aan minister van Buitenlandse Zaken.

1984

Vierde IPPNW-congres in Helsinki, Finland. 6 september: overleg delegatie NVMP met Vaste Tweede Kamercommissie Volksgezondheid. 15 december: symposium derde lustrum ‘Op zoek naar de Vijand’, Jaarbeurs Utrecht. Start keuzeonderwijs "Medische polemologie". Wachtkamerbrochure over de gevolgen van een atoombom

1985

Vijfde IPPNW wereldcongres, Boedapest, Hongarije.

11 oktober: Nobelprijs voor de Vrede voor IPPNW. Start overleg beroepsgroepen voor de vrede.

1986

Oprichting Stichting Studiefonds Medische Polemologie en instelling Verdoornprijs. 19 april: symposium ‘Niet-nucleaire oorlog, een alternatief?’, TH Twente. Toekenning Verdoornprijs aan Jo Verdoorn. 13 september: symposium ‘Wat leert Tsjernobyl ons?’ VU Amsterdam Studies chemische en biologische wapens

1987

Zevende IPPNW-wereldcongres in Moskou. 3 oktober: conferentie over terrorisme samen met Britse Medical Association for the Prevention of War (MAPW), Londen. Literatuurstudie over de gevolgen van kernproeven in de Stille Oceaan.

1988

Verdoornprijs 1987 toegekend aan W.J.E. Verheggen, sinds 1980 voorzitter van de NVMP. Achtste IPPNW-wereldcongres, Montreal. NVMP-campagne voor beëindiging van proeven met kernwapens

1989

Verdoornprijs 1988 uitgereikt aan Barthold Hengeveld, hoofdredacteur Nieuwsbrief. Negende IPPNW-wereldcongres, Hiroshima, Japan.

25 november: vierde NVMP-lustrumcongres Nijmegen. Start Satellife programma IPPNW (via satelliet medische informatie beschikbaar in afgelegen gebieden).

1990

12 mei: NVMP-symposium Rotterdam, herdenking 650-jarig bestaan van de stad en het bombardement van mei 1940. Verdoornprijs 1990 uitgereikt aan Jeffrey Segall, hoofdredacteur van Medicine & War.

1991

27 april: NVMP-symposium ‘Tsjernobyl, de medische gevolgen’, Ouwehands Dierenpark Rhenen

Overlijden Jo Verdoorn (20.2.1903-27.4.1991). Tiende IPPNW-wereldcongres, Stockholm, Zweden.

1992

Onderzoek naar attitude bij medische studenten aangaande vraagstukken van oorlog en vrede.

1993

14-16 april: IPPNW-studentencongres ‘Regionale conflicten en de Balkan’, Maastricht. 6-8 augustus: NVMP-benefietconcerten Utrecht, Edam. Elfde IPPNW-wereldcongres, Mexico. Start World Court Project: Internationaal Gerechtshof dient zich uit te spreken over de (il)legaliteit van kernwapens. Eigen NVMP-bureau, Bosschastraat, Utrecht. Onze naam wordt ‘NVMP, Gezondheidszorg en Vredesvraagstukken’.

1994

Aanbieding miljoenen handtekeningen in kader World Court Project Den Haag. 9 december: vijfde lustrum NVMP, Bunnik. Brochures ‘Plutonium voor iedereen’ en ‘Huisartsenspreekuur na een kernongeval’. Publicatie ‘Verpleegkunde, preventie en vredesvraagstukken’.

1995

13 mei: NVMP-EVV-VJV symposium ‘Economische boycots: een instrument voor vrede?’ samen met economen en juristen voor de vrede. Presentatie eerste exemplaar heruitgave ‘Arts en Oorlog’ van J.A Verdoorn.

Verdoornprijs 1994 postuum toegekend aan Han Moll. Medici zeggen ‘non’ tegen Franse kernproeven: NVMP verzamelt via een oproep in Medische Contact 3000 handtekeningen tegen hervatting van de Franse kernproeven op Moruroa.

1996

NVMP-campagne tegen landmijnen onder orthopedische chirurgen en revalidatieartsen. Samenwerking NVMP en ‘Artsen voor Vrede’, België: vanaf 1 augustus wordt het bureau te Utrecht administratief centrum van beide verenigingen.

11 mei: NVMP-EVV-VJV sympo-sium ‘Hoe bouwen wij vrede op?’ in Utrecht. Uitspraak Internationaal Gerechtshof inzake kernwapens (World Court Project): gebruik en dreigen met gebruik van kernwapens is in zijn algemeenheid strijdig met het internationaal recht. 24-28 juli: twaalfde IPPNW-wereldcongres Worcester, VS.

1997

26 april: NVMP-AVV symposium in Antwerpen over ‘Europees Veiligheidsdenken’. 7 juni: NVMP-EVV-VJV symposium ‘Door recht naar vrede’, Utrecht. Ondersteuning door NVMP van de Hague Appeal for Peace 1999.

1998

De NVMP neemt namens IPPNW deel aan het Coordinating Committee van de Hague Appeal for Peace.

6 juni: NVMP-EVV-VJV symposium ‘Er zijn geen grenzen meer’, Utrecht. NIPO-opinieonderzoek naar kern-wapens in opdracht van NVMP en de Werkgroep Eurobom. IPPNW co-president Prof. Victor Sidel wordt benoemd aan de Cleveringa leerstoel van de RU-Leiden. 4-8 december: dertiende IPPNW wereldcongres Melbourne.

1999

11-15 mei Hague Appeal for Peace conferentie in Den Haag met 10.000 deelnemers uit de hele wereld. Naast talloze workshops is de 'Hague agenda for Peace and Justice' het belangrijkste eindprodukt van deze conferentie. In november '99 wordt deze agenda zelfs een officieel VN-document.
5 juni:NVMP-AVV-EVV-VJV symposium 'Rusland een staat in verval', Utrecht.
25 november: Prof.dr. Victor Sidel ontvangt de Verdoornprijs.
11 december: de NVMP viert haar 30-jarig bestaan met het congres:

'Lering uit 30 jaar NVMP. Duurzame Vrede in de 21-ste eeuw'
.

Terug naar inhoud Nieuwsbrief