A perfume of evidence, nogmaals het Golfoorlogsyndroom

Met de Bijlmerramp dagelijks op het scherm krijgt een artikel over Gulf War Illnesses (GWI) een extra, emotionele dimensie.

Na de Golfoorlog evalueerde het Amerikaanse Ministerie van Defensie de gezondheid van de veteranen. Conclusie: de veteranen hebben niet meer gezondheidsproblemen dan de Amerikaanse bevolking als geheel. Ook niet minder? Deze overwegend jonge mensen zijn voor hun vertrek medisch gescreend.

De National Guard en de Air Force Reserve zijn later door het Center for Disease Controle (CDC) onderzocht op een verband tussen chronische gezondheidsklachten en verblijf in de Golfregio: de uitgezondenen hebben 2,5 tot 13,5 keer zoveel chronische klachten als hun niet uitgezonden collega's.

Overheidshulp is minimaal doordat de veteranen niet in een medisch vakje passen. Ook weet Defensie zich geen raad met de "besmette" familieleden. Diagnoses als "unknown" en Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) duiken op.

Nicolson and Nicolson (N&N) bestudeerden 650 Golfveteranen en hun naaste familie. De klachten sporen niet met PTSD. Ook de incubatietijd van 1/2 tot 1 jaar en de evenzo lange incubatietijd daarna bij hun naaste familie, passen niet bij een PTSD. Het Golf-oorlogsyndroom bestrijkt lichaamssystemen en organen in wisselende combinaties en heeft een chronisch karakter. De grootste gemene deler lijkt op het chronische vermoeidheidssyndroom, myalgische encephalomyelitis of fibromyalgie, vaak met dysfunctie van het immuunsysteem (allergie, auto-immuunziekten, immuundeficiëntie).

Hypothese

N&N gaan uit van een multicausale genese: blootstelling aan biologische, chemische, radiologische invloeden (wapens?) en andere schadelijke stoffen (massieve vaccinaties, pesticiden, roet e.d.) met stress als medefactor, met bijzondere aandacht voor familieleden die ziek worden met een vergelijkbaar beeld. Dit wordt door Defensie ontkend of toegeschreven aan contact met kleding of souvenirs. Het aantal besmette familieleden is "overwhelming", wat pleit tegen de souvenirtheorie en eerder doet denken aan een langzame infectie.

Diagnostiek

In hun Instituut voor Moleculaire Geneeskunde zijn N&N bezig met onafhankelijk onderzoek, om diagnostische methoden en therapiën te vinden inzake chronische vermoeidheidsziekten. Golfveteranen krijgen gratis diagnostiek en zo-mogelijk behandeling.

Ruim 100.000 veteranen lijden aan invaliderende vermoeidheid, intermitterende koorts, spier- en gewrichtspijnen, defecten in het korte geheugen, hoofdpijn, huiduitslag, maagdarmklachten en gestoorde visus. De beelden afzonderlijk zijn niet dodelijk, maar duizenden Golfveteranen zijn overleden aan een combinatie van ziekten/opportunistische infecties. Een probleem is dat de symptomen van biologische, chemische, radiologische en andere beschadigingen elkaar overlappen. Door het chronische verloop konden N&N acute infecties uitsluiten. In het bloed wordt gezocht naar chronische infecties waarbij herhaaldelijk een onbekende stam van het zeldzame Mycoplasma fermentans wordt aangetroffen, een langzaam groeiend organisme, in de leucocyten aangetoond bij 45 % van de GWI-patienten (tegenover 5 % bij gezonde volwassen burgers). ‘Gewone’ mycoplasma wordt wel gevonden aan lichaamsoppervlakken (mondholte), echter niet in het bloed. Eenmaal in de leucocyt, kan het Mycoplasma f. het immuunsysteem aantasten en/of zich verspreiden en andere weefsels beschadigen. Het vinden van Mycoplasma f. in het bloed vereist geavanceerde technieken, door N&N kort genoemd.

Therapie

Bij aangetoond Mycoplasma f. geven N&N specifieke antibiotica waaronder doxycycline, ondersteund door speciale voeding. Nodig zijn minstens 6 cycli van 6 weken. Uiteindelijk worden deze patiënten negatief voor Mycoplasma f. en verdwijnen de meeste klachten. De langzame genezing schrijven N&N toe aan de trage groei van Mycoplasma f. en de moeilijk bereikbare locaties. Tegen een placebo- of uitsluitend anti-inflammatoir effect pleit dat de ziekte bij een niet-specifiek antibioticum niet reageert. Penicilline verergert het beeld. Nalaten van therapie zou, afgezien van ziekteprogressie en opportunistische infecties bij de patiënt, op termijn kunnen leiden tot een sluipende verbreiding van Mycoplasma f. onder de bevolking.

Kritiek

* Als reactie op N&N beweerden ambtenaren van Defensie en Veterans' Affairs in brieven naar pers en Congress dat Mycoplasma f. algemeen is en ongevaarlijk. Zij pleiten tegen behandeling.

* Het onderzoek van N&N zou niet in andere laboratoria zijn herhaald.

* Er zijn geen dubbelblinde proeven gedaan met de therapie.

* N&N zouden niet willen samenwerken met Defensie, Veteran’s Affairs en Center for Disease Controle.

Reactie N&N

* De detectiemethoden voor Mycoplasma f. van Defensie zijn inadequaat.

* De School voor Militaire Geneeskunde onderwijst dat Mycoplasma f. weliswaar zelden voorkomt, maar dodelijk kan worden via wijdverspreide systeem- en orgaanschade.

* Ook het Armed Forces Insti-tute of Pathology rapporteert dat Mycoplasma f. dodelijk kan zijn en adviseert, evenals NN, behandeling met specifieke antibiotica.

* Het Immunosciences Labora-torium of Beverly Hills verkreeg bij GWI-patienten soortgelijke resultaten als N&N.

* Op samenwerking met Defensie e.a. is met klem aangedrongen (Washington Post januari '97), tevergeefs.

* Dubbelblind proeven vragen om een fors budget. N&N hebben een concept. De financiële verantwoordelijkheid leggen zij bij het Congress en het NIH, gesteund door burgerfondsen.

* N&N stellen dat ook de vele andere factoren bij GWI moeten worden onderzocht, gedefinieerd en zo mogelijk behandeld. Zij hopen dat via de GWI-patienten nieuw licht wordt geworpen op soortgelijke syndromen bij burgers (meer dan 1 miljoen patiënten).

Tenslotte stellen N&N dat er niets van terecht komt als de GWI-patiënten aan Defensie worden overgelaten. Op zijn Hollands gezegd: dan blijft het bij "parfum en bloemen".

Bron: Nicolson and Nicolson, Medicine, Conflict and Survival, april-juni 1998

Terug naar inhoud nieuwsbrief