De rol van jonge mensen in conflictpreventie in Bosnië

Een exchange in het kader van het Move Your World-project van het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking

Hoe zit het nou eigenlijk met die Servische Bosnische Moslims, Kroatische Bosniërs, Bosnische Serven, enzovoorts?
Vijfennegentig procent van de Nederlandse artsen komt gedurende zijn carrière in contact met vluchtelingen en hun specifieke problemen op gezondheidsgebied. Veel vluchtelingen zijn getraumatiseerd door wat ze hebben meegemaakt in hun land van herkomst, zoals bijvoorbeeld martelingen. Voor deze problematiek en hoe je daar als arts mee omgaat is weinig aandacht in het geneeskunde curriculum. Door hieraan meer aandacht te besteden tijdens de opleiding leren (aankomende) artsen betere hulp te bieden aan vluchtelingen, waarbij alle fysieke en psychische aspecten van de vluchteling als patiënt betrokken worden. Bovendien kunnen artsen zo leren om invloed uit te oefenen ten aanzien van het overheidsbeleid betreffende vluchtelingen en hun land van herkomst.

Gewelddadige conflicten zijn een obstakel voor de gezondheid van de bevolking in een groot deel van de wereld. Hierdoor speelt noodhulp een essentiële rol in de gezondheidszorg. Natuurlijk gaat het bij deze noodhulp slechts om tijdelijke oplossingen; langere termijn oplossingen moeten gezocht worden in conflictpreventie en peace building. Medische studenten kunnen als toekomstige artsen een belangrijke rol spelen in de verandering van de attitude van mensen ten opzichte van geweld en in het streven naar een vreedzame samenleving.


Wij doen hier wat aan

Wij zijn een groep geneeskunde studenten uit Amsterdam (MOSO), Utrecht, Leiden en Maastricht, die lid is van de NeMSIC (Netherlands Medical Students' International Committee). Deze groep is actief bezig om gevolgen van oorlog op de gezondheid aan de orde te stellen, waaronder de specifieke problemen van vluchtelingen. We willen de kwaliteit van hulpverlening bevorderen door studenten kennis en inzicht te geven in de vergaande consequenties van oorlog. Om dit te bereiken organiseren we een scala aan activiteiten, waaronder seminars en lezingen met gastsprekers van verschillende disciplines en afkomst. Zo hebben we regelmatig contacten met de NVMP, Artsen zonder Grenzen, Amnesty International en de Johannes Wier Stichting. Daarnaast richten we ons ook op organisaties die jongeren actief betrekken bij internationale samenwerking. Een van die organisaties is Move Your World, een projectteam van jongeren van 15 tot 30 jaar, dat een nationaal debat organiseert waarin jongeren hun mening kunnen geven over zaken als ontwikkelingssamenwerking.


De toekomst

In samenwerking met Move Your World hebben we een uitwisselingsproject opgestart met studenten in Banja Luka, Bosnië-Hercegovina. Afgelopen december heeft een groep van 6 studenten (geneeskunde, psychologie en rechten) van de UvA en de VU verschillende delen van voormalig Joegoslavië bezocht en van 13 tot 28 maart zullen 10 jongeren uit Sarajevo, Zagreb, Belgrado en Banja Luka Nederland bezoeken. Onderdelen van het programma dat voor hen georganiseerd zal worden zijn een seminar over conflictpreventie en mensenrechten, georganiseerd door geneeskunde studenten uit Maastricht, en lezingen over de gevolgen van oorlog voor het leven van jongeren en voor de maatschappij. Onderwerpen die aan de orde zullen komen zijn: hoe moeten we omgaan met getraumatiseerde kinderen, wat zijn de gevolgen van een economisch embargo en wat zijn de effecten van de internationale berechting van oorlogsmisdadigers. Iedere student die hier een mening over heeft, die wil vormen, of nieuwe ideeën aan wil dragen is welkom. Tijdens de lezingen zal ook een film vertoond worden, die in Banja Luka gemaakt is door twee studenten van de Amsterdamse filmacademie. Deze film bestaat uit drie portretten van jongeren die bij Genesis werken, en het gaat over hun leven vroeger en nu. Op 28 maart zal de eindmanifestatie van Move Your World plaats vinden in lokaties op en rond het Leidseplein. Het programma is nog niet bekend, maar het is zeker dat het een groot multicultureel feest zal worden.

Ben je verder geïnteresseerd in dit programma of in andere activiteiten die betrekking hebben op medische studenten en de gevolgen van oorlog, bel of schrijf Elske Hoornenborg (tel. 020 4630602, e-mail elskehoornenborg@hotmail.com).


Dit project is financieel mogelijk gemaakt door minister Pronk en stichting Mala Sirena. Met dank aan: Genesis, CRC Banja Luka en CRC Sarajevo.


Elske Hoornenborg

Terug naar inhoud Nieuwsbrief