Ik wil er in ieder geval bij zijn en mijn bijdrage leveren!

Hague Appeal and Hague Agenda for Peace in the 21st century

Door: Herman Spanjaard

DB-lid en IPPNW vertegenwoordiger in de Conflictprevention werkgroep (in duo met Carol de Jong van Lier).

Wat weet u hiervan? Hoe sterk voelt u zich betrokken? Ik denk dat u beide vragen ongeveer met het teken zult beantwoorden dat aan het einde van die zinnen staat. Waarom werd u ooit lid van de NVMP? Misschien was u actief ten tijde van de kruisraketten: honderdduizenden op Museumplein en Malieveld. Misschien was het een vaag idealistisch idee, moeilijk te omschrijven, maar met een goed gevoel.

In beide herken ik mij. Ondanks meer dan 50 oorlogen na WO II zijn er ook ontwikkelingen om in te geloven: de instelling van the Organisation for the Prevention of Chemical Weapons met meer dan 100 ratificerende landen, het International Criminal Court, de recente Ban on Landmines. En volgend jaar the Hague Appeal for Peace, een gebundeld geluid van NGO’s.

In mei 1998 was de tweede bijeenkomst van het Organising Committee van HAP99. IPPNW werd vertegenwoordigd door Brian Rawson (IPPNW main office) en ondergetekende. Een honderdtal vertegenwoordigers van organisaties over de hele wereld heeft in twee dagen tijd op meer dan democratische wijze een vrij concreet programma samengesteld in harmonie en consensus. En dat werd door iedereen benoemd als unicum in de NGO-wereld! Het heeft mij buitengewoon scherp gemotiveerd om mij te committeren aan het welslagen van deze conferentie.

Wanneer ik er in slaag u aan het einde van dit stuk achter te laten met meer vragen dan antwoorden en met de behoefte er betrokken bij te geraken, zou ik namens de NVMP plaatsvervangend blij zijn!

In de vorige Nieuwsbrief heeft u reeds twee artikelen kunnen lezen over achtergrond en eerste persconferentie. Nog even de data die u vast in uw agenda voor 1999 kunt reserveren: 11-15 mei. De conferentie duurt een aantal dagen. De agenda voor deze conferentie begint vorm aan te nemen, de eerste uitnodigingen om in een vroeg stadium in te tekenen zijn reeds verzonden met daarin een voorlopige agenda. De NVMP wil haar leden informeren wanneer de agenda een nog vastere vorm zal hebben aangenomen. De verwachting is dat dat voor het einde van 1998 zal zijn.

De conferentie, die door honderden organisaties wereldwijd ondersteund en mede georganiseerd wordt, zal vier themalijnen hebben, waaruit de Agenda voor Vrede zal worden samengesteld. deze zal worden aangeboden aan de regeringsleiders, die een week na HAP99 in Den Haag zullen vergaderen. Die presentatie zal met de nodige mediaondersteuning plaastvinden. Die vier themalijnen zijn: Disarmament, Conflictprevention, International Humanitarian Law en Root Causes of War/ Culture of Peace. Er zijn werkgroepen geformeerd die voornamelijk via e-mail communiceren en af en toe een regionale bijeenkomst hebben. In november zal er een bijeenkomst zijn waar de werkgroepen hun concrete voorstellen presenteren voor workshops, plenaire vergaderingen en sprekers (sprekers als Graca Machel, Lee Butler, Tutu, de Opperrechter van het Joegoslaviëtribunaal en de Secretaris Generaal van de Organisation for the Prevention of Chemical Weapons hebben hun medewerking reeds bevestigd). IPPNW is vertegenwoordigd in twee werkgroepen: Disarmament en Conflictprevention.

Er wordt nu in de wereld geïnventariseerd welke (para)medici ervaring hebben op dit gebied en daarover informatie zouden willen verstrekken in de vorm van een workshop, een paper etc. Ook wij zijn nog op zoek...

Wat gebeurt er nog meer?

Op cultureel gebied zijn veel ideeën geopperd en sommige beginnen vaste vorm aan te nemen. Kodak steunt een fototentoonstelling. Er zal een filmfestival komen. Muzikale manifestaties van verschillende vorm en omvang, een wereldmarkt in en rond het Congresgebouw. Ik wil er in ieder geval bij zijn en mijn bijdrage leveren.

Hoe kunt u actief en betrokken zijn?

Door concrete ideeën aan te dragen ten aanzien van de conferentie; door culturele suggesties en niet alleen in de regio Den Haag in mei 1999 maar juist ook op allerlei andere plaatsen ervoor en erna! Op het IPPNW-congres in Melbourne zal samen met Pax Christi een regionale conferentie in het kader van HAP georganiseerd worden.

Geïnteresseerden kunnen de tweede uitgave van Peace Matters aanvragen op het bureau (5,- incl. verzendkosten) en de Website raadplegen: www.haguepeace.org

Terug naar inhoud nieuwsbrief