We mogen niet langer zwijgend en lijdzaam de zedenpreken van de nucleaire priesterkaste ondergaan

De stem van de Rede

A voice of Reason" in The Bulletin of Atomic Scientists, mei/juni 1998.

Door: Lee Butler
Vertaling: Monique D’aes

Generaal Lee Butler begon zijn carrière bij de Amerikaanse luchtmacht als B-52 piloot, maar klom snel op tot directeur van de Joint Strategic Target Planning Staff. Hij werd nadien opper-bevelhebber van de Strategic Air Command, dat later het Strategic Command zou worden, het hoogste beslissingsorgaan van de Amerikaanse kernmacht. Na zijn pensioen in 1994 bezon hij zich over zijn loopbaan en over de rol