Nieuws van het studentenfront!


Elske Hoornenborg, studenten contactpersoon in het bestuur van de NVMP.Marieke Blokzijl,Rosita van Rooyen,

SCORP officieel zelfstandige werkgroep

Net terug uit Oslo, waar ik met 3 andere Nederlandse studenten van 4 tot 7 april jl. het negende IPPNW Europees studenten congres heb bijgewoond, mogelijk gemaakt door de NVMP, haal ik nog net de deadline van deze Nieuwsbrief. Er is weer veel gebeurd in de studentengroep. Goed nieuws: op de jaarvergadering van de NeMSIC, de Nederlandse geneeskunde studenten vereniging, is het Standin Committee on Refugees and Peace (SCORP) officieel geaccepteerd als zelfstandige werkgroep. Als coördinator daarvan mag ik mij nu dan ook NORP noemen, wat staat voor National Officer on Refugees and Peace. Wat een naam, NORP!! Deze ontwikkeling is een erg belangrijke. De idealen van SCORP komen namelijk voor een groot deel overeen met datgene waar IPPNW voor staat. Er is altijd veel contact geweest tussen deze twee groepen op internationaal niveau. Vanaf nu kan dat contact dus ook op nationaal niveau versterkt worden. Laten we onze krachten bundelen!

Studentenbijeenkomst IPPNW in Oslo

Op de studentenbijeenkomst van de IPPNW in Oslo waren ongeveer studenten uit verschillende Europese landen aanwezig, waarbij de grote afwezigen Engeland, Spanje en Frankrijk waren. Wel waren een groot aantal Oosteuropese landen vertegenwoordigd. Er was een Afrikaanse student aanwezig, Patrick uit Uganda.
In Oslo heb ik een beter beeld gekregen van wat IPPNW zoal onderneemt en heb ik kennis gemaakt met actieve studenten uit andere landen, wat altijd erg stimulerend werkt. Marieke Blokzijl, derdejaars geneeskundestudent aan de VU heeft besloten om een landmijnententoonstelling op te gaan zetten. Rosita van Rooyen heeft met een groot deel van het internationale comité kunnen overleggen over de internationale workshop over mensenrechten en gezondheid in december 1998 in Zimbabwe. Marieke Blokzijl en ondergetekende hebben besloten om volgend jaar de tiende Europese IPPNW studenten-bijeenkomst in Nederland te gaan organiseren, tijdens de Hague Appeal for Peace conferentie (HAP). Hieraan voorafgaand zullen wij een Europese workshop over mensenrechten en gezondheid organiseren, waarvan we de resultaten zullen presenteren op de HAP-conferentie.

Bezoek IFMSA in Athene

Er werd nog meer gereisd deze maanden, dit keer mogelijk gemaakt door mijn faculteit. In maart bezochten 14 Nederlandse geneeskundestudenten, waaronder ondergetekende, de jaarlijkse Exchange Officers Meeting van de International Federation of Medical Students' Association in Athene.

Hoe gaat dat nou, zo'n internationale vergadering van de IFMSA? Stel je voor: 450 geneeskunde studenten in een groot 5-sterren hotel met zwembad op het dak, een temperatuurtje van 20 C en dit alles zwaar gesponsord door de Griekse farmaceutische industrie en de universiteit van Athene, die de promotie van zo'n groot studentenevenement wel kunnen gebruiken. Een openingstoespraak van de rector van de universiteit in het Grieks. Iedere avond feest, maar ook iedere morgen om 9 uur weer bijeenkomsten. Trainingen in het spreken voor groepen, in het schrijven van projectvoorstellen, in het werven van fondsen, en in teambuilding. Er werd een landmijnenexhibitie gemaakt, waarvoor een deel van de foyer van het hotel werd afgezet met touwen en waarschuwingsborden voor mijnen werden neergezet; dit tot grote verbazing van de andere gasten van het hotel.

Nieuwe projecten

In de verschillende werkgroepen werden nieuwe projecten opgezet, bij- voorbeeld een project in een vluchtelingenkamp in Oost-Soedan, de Friendship clubs waarbij je 2 weken lang optrekt met vluchtelingkinderen rondom Belgrado, een stage gericht op primary health care in een dorpje in Uganda, het deelnemen aan een workshop over vluchtelingen en reproductive health deze zomer in Egypte in een stad aan de Rode Zee, een medisch-ethisch studentencongres in Denemarken deze zomer. Nieuwe exchangeplaatsen in ziekenhuizen over de hele wereld, voor klinische en korte wetenschappelijke stages, zijn geregeld.

Voormalig Joegoslavië

Als laatste wil ik nog de exchange met jongeren uit voormalig Joegoslavië noemen, waarover in de vorige nieuwsbrief ook iets te lezen viel. Ruim 2 weken bezochten we met 11 jongeren uit verschillende delen van voormalig Joegoslavië Nederlandse universiteiten en middelbare scholen. Het onderwerp van de exchange was conflictpreventie en gevolgen van oorlog. De twee weken begonnen met een weekend over conflictpreventie en mensenrechten in een kampeerboerderij in Maastricht. Het was ontzettend indrukwekkend om te horen van de jongeren hoe zij hun beste jaren in de oorlog hebben doorgebracht en geprobeerd hebben om er toch wat van te maken. En niet te vergeten de situatie nu, waarin nog veel haat is, weinig banen en slechte toekomstperspectieven. De problemen zijn nog niet opgelost! En dat hebben we hopelijk duidelijk gemaakt aan Nederlandse jongeren. De exchange werd afgesloten met de Move Your World manifestatie op 28 maart op het Leidseplein in Amsterdam. Hieraan namen ongeveer 5.000 jongeren deel. Aanwezig waren ook de ministers Pronk, Van Mierlo en Bolkestein, Mr. Mitsura, vertegenwoordiger van de VN, en vele andere invloedrijke mensen. In de VIP-kamer hadden we bovendien de mogelijkheid om sommigen even persoonlijk te spreken en om onze verdere activiteiten te promoten.

U ziet het: veel activiteiten, veel ambities, idealen..... En haast geen tijd meer voor een stukje in de Nieuwsbrief, maar het is me toch gelukt

Terug naar inhoud Nieuwsbrief