Oproep tot onze politici

 

Eindelijk! Er komt weer leven in de kernwapenbrouwerij.

 

Velen hadden de hoop op een kernwapenvrije wereld al verloren, zich als ‘realisten’ neergelegd bij de gedachte dat er toch niets meer aan te verhelpen was. Kernwapens krijg je binnen, maar niet meer buiten. Vandaag komt het ‘weg met de kernwapens’ weer naar boven, sterker dan ooit, gedragen door een veel bredere schare van afwijzenden, niet alleen van dromers en hardnekkige idealisten, maar ook van zakelijke ‘realisten’, zelfs afvalligen van het geloof in de kernwapens.

 

De groeiende internationale groep van Mayors for Peace – in België al meer dan de helft van alle burgemeesters – verzetten zich tegen kernwapens op hun grondgebied. In oktober 2006 hadden we een eerste voorzichtige worp met de verklaring van de Britse minister van Buitenlandse Zaken: “Het zou kunnen dat we geen kernraketten nodig hebben”. Op 05.01.2007 verscheen in The Wall Street Journal een totaal onverwachte gezamenlijke verklaring van Henry A. Kissinger, George Schultz (minister van Buitenlandse Zaken onder vader Bush), William Perry (minister van Defensie onder Clinton) en Sam Nunn (de meest invloedrijke Amerikaanse senator op het gebied van landsverdediging en internationale politiek) onder de titel A World Free of Nuclear Weapons. Hierin stelden ze dat gestreefd moet worden naar een kernwapenvrije wereld omdat de kernwapenstrategie niet alleen achterhaald is, maar gevaarlijk geworden door de toenemende verspreiding van de nucleaire raketten. Op 31.01.07 antwoordde Mikhail Gorbatchev in hetzelfde blad: “Als iemand die de eerste verdragen in verband met het afbouwen van de kernwapens mee heeft ondertekend, voel ik het mijn plicht deze oproep tot dringende actie ten volle te steunen”.

 

Andere artikels in de internationale pers volgden. Op 18.01.2007: Nuclear apocalyps: five minutes to midnight. Op 1.07.2007: British Foreign Minister calls for work to begin on a nuclear-weapon-free-world, juli 2007: Nuclear Disarmement, an issue of today, oktober 2007: Obama to urge elimination of world’s nuclear weapons, en: Scottish first minister Salmond: help us get rid of Trident, december 2007: Size this moment for a nuclear-free-world, 15.01.2008 weer eens Toward a nuclear-Free world door George P Shulz, William J. Perry, Henry A. Kissinger, Sam Nunn”, op 3.01.2008 een opiniestuk door

G. Bourgeois in De Standaard en op 23 januari 2008 door Daniel Vernet in Le Monde. The Sunday Herald van 17.02.2008 schrijft dat de Schotse regering een werkgroep heeft samengesteld die moet onderzoeken hoe Schotland de Trident kan uitwijzen. In ons land was het Jean-Luc Dehaene die al op 10.07.2006 in Het Laatste Nieuws schreef: “Deze wapens moeten weg”.

 

Deze wapens moeten weg, in de eerste plaats weg uit Kleine Brogel waar, tegen alle geheimzinnig gedoe in van ondermeer Minister van Landsverdediging De Crem, minstens tien B-61 atoombommen liggen met een totale vernietigingskracht van niet minder dan tweehonderd Hiroshimabommen.

De jongste ontwikkelingen in verband met de mogelijke inzet van deze Europese kernwapens moet ons bovendien om zwaarwichtige ethische redenen de onmiddellijke verwijdering doen opeisen. Oorspronkelijk waren kernwapens defensieve wapens, enkel ter afschrikking van een aanval door vijandige atoombommen. Een eerste afzwakking betrof het gebruik ervan als men oordeelde dat de eigen veiligheid in gevaar was. Verschillende moties om het gebruik ervan te verbieden tegen landen die zelf geen kernwapens bezitten werden door de Verenigde Staten afgewezen. Binnen de NAVO, opgericht ter defensie tegen aanvallen van buiten af, maar geleidelijk uitgegroeid tot een organisatie die over de hele wereld offensief optreedt (o.a. in Pakistan en Afghanistan) neemt de neiging toe om atoomwapens te gebruiken als preventief wapen, als aanvalswapen: kernwapens als ‘preventief verdedigingsmiddel’. Heel onlangs, op 22 januari van dit jaar, verscheen in The Guardian een goed gedocumenteerd artikel onder de titel: NAVO told pre-emptive nuclear strike a key option. Hieruit blijkt dat een aantal krijgsheren binnen de NAVO het gebruik van kernwapens en andere massavernietigende wapens aanbeveelt als essentieel element in de veiligheidspolitiek van de NATO, hierbij doelend op de inzet van een kernwapen tegen bijvoorbeeld Iran, als dit in het bezit komt van een atoombom. Voeg daarbij nog de huidige tendens tot proliferatie van de kernwapens, nu ook al in Brazilië, waar top-generaal Joe Benedito de Barros Moreira er op aandringt dat Brazilië naast het drastisch opvoeren van zijn conventionele bewapening, ook dient te zorgen voor de technologische capaciteit om een kernwapen te ontwikkelen.

Er is geen enkele reden om alles bij het oude te laten en voort te doen alsof we niets afweten van de aanwezigheid van kernwapens in ons land. Het zou bovendien een belangrijke symbolische waarde hebben voor de rest van de wereld als 25 Europese landen, het grootste deel van Europa, tot kernwapenvrije zone zouden kunnen uitgeroepen worden.

 

Tenslotte, en niet in het minst, is er het democratisch principe. Hoe kan een land zich democratisch noemen als het in belangrijke zaken geen rekening houdt met de wens van de bevolking? Uit meerdere bevragingen blijkt de grote meerderheid van onze bevolking, ook van onze politici, achter de verwijdering van de kernbommen op ons grondgebied te staan. En niet alleen bij ons. Uit een internationale opiniepeiling tussen 26 juli en 8 augustus 2007 in zes landen door de Simons Foundation and Angus Reid Strategies gehouden, blijkt dat een overgrote meerderheid van de volwassen bevolking achter een totale vernietiging staat van alle kernwapens, na een afdwingbare overeenkomst tussen de kernmogendheden. In Duitsland ging het om 95,4%, in Italië om 94,6%, in Frankrijk ging 86,6% akkoord, in Groot-Brittannië 84,5%, in Israël 78% en in de Verenigde Staten 73,5%. De statistische foutmarge in elk land bedroeg 3,1%. Daarom roepen we onze politici op. Wees consequent en zet de eerste stappen naar een kernwapenvrije wereld. Verstop u niet achter inopportuniteit of angst voor mogelijke represailles vanuit bepaalde landen. U durfde als eersten het landmijnenverbod en het verbod op het gebruik van clusterbommen te ondertekenen. Kernwapens op eigen grondgebied afwijzen is nog belangrijker. Bewijs dat we een verantwoordelijk en democratisch land zijn!