Verslag van de Europese IPPNW-studentenconferentie, 27 - 30 april 2007

 

Nuclear War Throughout Time

 

De conferentie

Op donderdag 26 april arriveerden we, Annemieke, Maartje, Mahsa, Melanie en Peter-Paul, in Porto. We zijn we met de metro naar ons hostel, hartje Porto, gegaan, waarna we de stad een beetje konden verkennen. Porto is een zeer gezellig havenstadje, met smalle straatjes, veel trappen en mooie huizen versierd met tegeltjes. De volgende dag was de inschrijving voor de conferentie, waarna we de rest van de dag vrij hadden. We hebben toen alle toeristische plekjes onder begeleiding van onze gids, Annemieke, bezocht.

 

Zaterdagochtend om acht uur stond het ontbijt voor ons klaar. Om negen uur werd de conferentie geopend; Nuno Grande, de voorzitter van de IPPNW in Portugal, verwelkomde alle geneeskundestudenten. Alex Rosen, de internationale voorzitter van de studentenafdeling van de IPPNW, hield een inspirerende toespraak over de IPPNW en haar doelen. Vervolgens hield een geneeskundestudent uit Nepal, lid van de IPPNW, een lezing over wat wij als geneeskundestudenten in de wereld kunnen betekenen. Na de pauze, waarin we heerlijk van de zon konden genieten, hield Wenjing Tao een lezing over de NWIP (nuclear weapons inheritance project).

 

Target X in Porto

Vervolgens was het tijd voor de eerste ronde workshops. Tijdens de IFMSA-workshop werd kort uitgelegd hoe IFMSA in elkaar zit. Daarna leerden we hoe we stap voor stap een project op konden zetten. De tips die gegeven werden, waren erg leerzaam. Bij NWIP-workshop werd er uitleg gegeven over het nucleaire wapenbezit van verschillende landen, wat de impact zou kunnen zijn als al deze atoombommen zouden worden afgevuurd. Daarna werden we opgedeeld in groepjes waarin we antwoord moesten geven op de volgende vragen: ‘Hoe zou de wereld eruitzien als er geen kernwapens bestonden?’ en: ‘Wat zijn de voordelen van kernwapens?’

 

Na de lunch, waar we op het groene gras met uitzicht over de zee van konden genieten, gaf Kent Bransford een lezing over The history of physicians for social responsibility, een Amerikaanse organisatie verwant aan de IPPNW. Daaropvolgend gaf de internationale voorzitter, drs. Gunnar Westberg, een lezing over de gevolgen voor de gezondheid van atoombommen van verschillende grootte. De tweede ronde workshops begon na een korte koffiepauze. Tijdens de workshop The physician as activist was iedereen het er vrij snel over eens dat je als arts naast je ‘dagelijkse werk’ ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebt. De discussie ging dan ook meer over de beste manier om deze taak in te vullen. De meningen waren verdeeld: sommige mensen vonden dat je eerst bewijzen moet hebben voor je openbaar maakt dat iets schadelijk is; anderen vonden dat je dit al bij een vermoeden zou moeten doen. Een andere workshop was een project van de Portugese CliniClowns, waarbij we zelf  leerden om een clown te worden.

Na de workshops vond de Market place of ideas plaats, waar alle landen hun projecten die ze het afgelopen jaar hadden georganiseerd, presenteerden. Voorbeelden van projecten waren Pen palls for Peace om Israëlische en Palestijnse jongeren dichter bij elkaar te brengen; projecten om geld op te halen voor goede doelen en het geven van seksuele voorlichting op middelbare scholen. Het was erg inspirerend; we hebben veel ideeën opgedaan voor onze eigen projecten en het geeft altijd een goed gevoel om te zien dat veel mensen zich inzetten om de wereld een beetje te verbeteren. Mahsa heeft een indrukwekkende presentatie over SCORP gegeven. Om negen uur ’s avonds was het tijd voor eten en feest op een boot. De volgende dag werd weer geopend met een gezamenlijke sessie. Een viertal lezers ging in op de gevolgen en het effect van nucleaire wapens. Twee Franse sprekers gaven een overzicht over de gevolgen van de door Frankrijk uitgevoerde nucleaire tests. Verder werd er ingegaan op schildklierkanker als gevolg van de ramp bij Tsjernobyl. Lars Pohlmeier (lid Duitse IPPNW) was samen met Gunnar Westberg naar Noord-Korea geweest om daar met verantwoordelijken over atoomwapens en hun gevolgen voor de gezondheid van de bevolking te praten, waar hij een kort verslag over gaf. Na een korte pauze hadden we workshops: Dialogues for change is een project, waarbij geneeskundestudenten in gesprek gaan met politici van landen die atoomwapens bezitten. In deze workshop werd gevraagd om aandachtspunten te bedenken voor een goede dialoog. De NWIP- en Trident Renewal-workshops werden deze ochtend samengevoegd; in kleine werkgroepen gingen we brainstormen over de grote Target X in Londen en de biketour die inmiddels in Engeland hebben plaatsgevonden. Na de lunch volgde een lezing over de situatie in Nepal, Palestina en Israël. De workshop Fundraising was maar met een klein groepje, maar de spreker was erg duidelijk en stond open voor vragen. Wederom kregen we veel handige en praktische tips, bijvoorbeeld over wanneer en hoe je sponsors het beste kunt benaderen en dat je altijd beleefd moet blijven, bijvoorbeeld door een brief terug te sturen, ook al wil het aangeschreven bedrijf je niet financieel steunen.

Tijdens de lunch hadden we besloten dat we de volgende Europese conferentie wilden gaan organiseren. Hier hebben we later toch van afgezien, omdat we niet zeker wisten of we voldoende mensen in Nederland enthousiast konden krijgen om de conferentie te organiseren. Roemenië durfde het wel aan; daar is de conferentie volgend jaar! Wie weet gaan we het ooit nog eens in Nederland organiseren! Die avond was er een cultureel feest, waarbij de plaatselijke studentenvereniging optrad.

 

De maandag begon met een lezing over de millenniumdoelen van de Verenigde Naties. De Fairtradeworkshop die daarna volgde, was erg interessant; we hebben veel geleerd over hoe je producten kunt kiezen, als je bijvoorbeeld de keus hebt tussen Fairtradeproducten of biologische producten die in je eigen land verbouwd worden. Alex Rosen heeft de OC van de volgende conferentie opgeroepen om bij het verzorgen van de maaltijden ook rekening te houden met het verpakkingsmateriaal en het milieu; misschien kan er zelfs voor fairtradeproducten gezorgd worden!

Na de lunch gaf de decaan van de universiteit van Porto een lezing over de verantwoordelijkheden van studenten ten aanzien van de maatschappij. Hierna gingen we met alle studenten naar de stad om het project Target X uit te voeren. Alle studenten gaan hierbij in hun witte jas de straat op en er wordt op een groot plein een rood kruis gelegd. Dit zou het doelwit van een atoombom kunnen zijn, we spraken mensen aan om de gevolgen hiervan uit te leggen.

De conferentie werd beëindigd met een feest waarbij elk land zijn eigen eten en drinken mee had genomen, wat we met veel plezier allemaal geproefd hebben.

 

Tijdens de conferentie hebben we ontzettend veel geleerd, leuke ideeën opgedaan voor nieuwe projecten en veel contacten gelegd. Annemieke is zelfs zo enthousiast geraakt van IPPNW, dat ze mede-organisator is geworden van de Overriding Trident Bike Tour in Engeland. We zijn allemaal erg blij dat we dit konden meemaken, en we willen de NVMP hartelijk bedanken voor het vergoeden van onze reiskosten. We zijn ook blij met de samenwerking die er nu is tussen SCORP en de NVMP en we hopen dat dit in de toekomst zo blijft!

 

 

Target X NL – Rotterdam

Target X is oorspronkelijk een project van de studententak van de International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW). Het project zal worden uitgevoerd door een groep studenten medicijnen vanuit de acht medische faculteiten in Nederland. Het project zal plaatsvinden in Rotterdam.

 

De reden voor het kiezen van deze stad is voornamelijk het verleden van de stad. In de Tweede Wereldoorlog is vrijwel het hele centrum platgebombardeerd. Vele mensen in Rotterdam zullen hierdoor extra aandacht hebben voor een dergelijk project als Target X NL. Het project zal op 2-3-4 november worden uitgevoerd. De locatie van Target X NL zal in het centrum van Rotterdam zijn. Bij voorkeur op een groot en drukbezocht plein. De exacte locatie zal waarschijnlijk op het kruispunt van Lijnbaan en Korte Lijnbaan, 2 winkelstraten in het centrum, nabij Stadhuisplein, zijn.

 

Op de plaats waar het project zal worden uitgevoerd, zal een groot rood kruis (de ‘X’) op de grond worden geplaatst. Deze ‘X’ simuleert de plaats waar een kernbom zou kunnen exploderen, met het aantal megaton explosieven dat tegenwoordig gecreëerd kan worden. Rondom het kruis zullen de studenten, gekleed in hun witte jassen, rondlopen. Voorbijgangers, van wie de aandacht is getrokken, zullen door de studenten worden aangesproken. Deze studenten geven uitleg van de situatie, wat het project voorstelt en wat de consequenties zijn van een eventuele nucleaire explosie. De studenten zullen zo’n explosie en de effecten ervan verder visualiseren en uitleggen met behulp van flyers met duidelijke informatie. Vooral de gevolgen voor de gezondheid van een dergelijke explosie zullen worden belicht.

Verder zullen de studenten de voorbijgangers iets tastbaars meegeven om mee naar huis te nemen. Dit presentje staat symbool voor vrede, zodat het project beter onthouden wordt.

 

De studenten gaan niet proberen om voorbijgangers over te halen tot het innemen van politieke standpunten of het onder druk zetten van de politiek. Het enige doel van de studenten is om mensen ervan bewust te maken wat er in Nederland en de rest van de wereld speelt, wanneer het om nucleaire wapens gaat. Target X NL is dan ook niet als demonstratie bedoeld en zal ook niet als zodanig uitgevoerd worden.

 

Projectcoördinator Target X NL:

Peter-Paul Teunisse

Email: pepachte@hotmail.com

 

Co-projectcoördinator Target X NL:

Melanie Martes

Email: melaniemartes@hotmail.com