Chirac gooit een bommetje op

 

Dreigen met Franse kernwapens,

qu’est ce que c’est?

 

Hans van Iterson

Onderstaand stuk werd door de NVMP geschreven voor Medisch Contact. Helaas, men deelde onze bezorgdheid maar vond het te weinig medisch, de bijdrage zou in willekeurig welke ander blad kunnen staan.

 

Kernwapens vormen een bedreiging voor de volksgezondheid, maar zolang ze niet gebruikt worden valt de schade nogal mee. Dat is zo’n beetje de mening die de meeste artsen over kernwapens zullen hebben. Na de ‘Koude Oorlog’ tussen Oost en West is de concrete nucleaire dreiging gedaald; slechts nu en dan duikt ze weer op. Maar nu gaat het niet om Oost en West maar om spanningen tussen India en Pakistan, om Noord-Korea, het laatste communistische bolwerk, en recentelijk om de pogingen van Iran om een kernwapen te ontwikkelen. Dat lezen we in de media, maar is het echt zo?

 

Er klinken weinig geluiden over de  ‘oude’ kernmachten, het lijken de brave leerlingetjes in de nucleaire klas geworden. Helaas is dit een misvatting: op 19 januari toonde de Franse president Jacques Chirac de potentiele dreiging van het Franse kernwapen. Hij klapte uit de school door de Franse nucleaire force de frappe als daadwerkelijk inzetbaar te presenteren. Ook vroeger bestond een ‘dreigen-met-formule’. Als jullie ze gebruiken zullen wij dat ook doen droeg bij aan een nucleair evenwicht; ook al was deze situatie gevaarlijk en waren velen in de jaren ’70 en ’80 bang voor een Doomsday. Die nucleaire dreiging is nu niet langer nodig, nu er ‘schurkenstaten’ bestaan die terroristen steunen. In deze wereld, vindt Chirac, moet een ‘passende’ nucleaire tegenaanval mogelijk zijn. In zo’n verklaring klinkt niet door waar hij het werkelijk over heeft. Kent iemand nog de daadwerkelijke gevolgen van de bommen op Hiroshima en Nagasaki? De kleinste kernwapens van tegenwoordig zijn vele malen krachtiger. Chirac dreigt door zijn uitspraken iets bespreekbaar te maken dat onbesproken hoort te blijven. De doos van Pandora mag niet meer open. Ruim 10 jaar geleden, in 1995, kreeg Frankrijk de halve wereld over zich heen toen ze hun kernproeven op Moruroa hervatten. Het lijkt erop dat men nu eerder de schouders ophaalt. Toch is de dreiging van het gebruik van nucleaire wapens als tegenwicht tegen niet-nucleair geweld nog nooit zo groot geweest als nu. Ook in de VS heeft de nucleaire bunkerbuster waarmee diep onder de grond liggende vijandelijke posten onschadelijk gemaakt kunnen worden hoog op de agenda gestaan. Het congres heeft de verdere ontwikkeling van dit first-strike kernwapen gelukkig stopgezet.

 

De NVMP (vereniging voor gezondheidszorg en vredesvraagstukken) en AVV staan al jaren op het standpunt dat preventie de enige remedie is tegen de medische gevolgen van kern-wapengebruik. Deze wapens mogen nooit gebruikt worden omdat zinvolle medische hulp na een kernaanval onmogelijk is. Net als veel andere afdelingen van IPPNW (Internationale artsen tegen kernwapens), protesteerde de NVMP tegen de uitspraken van Chirac. We deden een beroep op de Nederlandse regering om deze afkeuring te steunen. In Nederland vertegenwoordigt de NVMP 1100 artsen, internationaal zijn enkele honderdduizenden artsen lid van IPPNW.

 

Door zo breed mogelijk vanuit onze medische kennis en visie op te treden hopen we de huidige ontwikkelingen ten goede te keren.