Term ‘golfoorlog-syndroom’ niet adequaat voor vele ziektebeelden

 

Nieuw onderzoek naar de oorzaken van het Golfoorlog-syndroom

 

Het lijkt niet tot veel persorganen te zijn doorgedrongen, maar bij de berichten op het internet waren er de laatste maanden opvallende meldingen over het zogenaamde Golfoorlog-syndroom. Al lange tijd werd er door deskundigen opgemerkt dat de term Golfoorlog-syndroom niet adequaat was voor de waarschijnlijk vele ziektebeelden die hieronder vallen. (Zie vroegere bijdragen hierover in ons blad, o.a. in 1995 door Han Moll en Akke Botzen). Het probleem was steeds dat er onvoldoende onderzoeksgegevens over deze materie waren. Hieronder enkele recente gegevens.

 

Verenigde Staten                                                                                                        

Al in 1998 was door de regering Clinton besloten dat nieuw  onderzoek noodzakelijk was, maar het duurde tot 2002 voordat de secretaris van het federale Research Advisory Committee on Gulfwar Veterans, Anthony Principi, een onderzoekspanel aanwees. De publicatie van het rapport van dit panel werd tijdens de laatste campagne voor het presidentschap tegengehouden, omdat de verkiezingsuitslag er door beïnvloed zou kunnen worden (De Amerikaanse regering ontkent dit). Het rapport concludeert dat veel symptomen waar de Golfoorlog-veteranen aan lijden niet kan worden verklaard door stress uit oorlogsomstandigheden (de zogenaamde Posttraumatische Stress Stoornis) of door psychiatrische afwijkingen (wat het regeringsstandpunt was). Uit het onderzoek blijkt dat de symptomen een neurologische oorzaak hebben, wellicht veroorzaakt door blootstelling aan neurotoxinen. Drie mogelijkheden worden daarbij geopperd: het zenuwgas sarin, het geneesmiddel pyridostigminebromide, dat aan de soldaten gegeven werd om hen te beschermen tegen zenuwgassen, ofwel insecticiden die gebruikt worden om mensen in de regio te beschermen. Al deze chemische stoffen behoren tot de groep der cholinesteraseremmers, die moeheid, pijn, diarree en cognitieve stoornissen kunnen veroorzaken.

 

De Verenigde Staten zonden 697.000 mensen uit naar de Golfoorlog. Hoewel de oorlog snel voorbij was, bleek 13 jaar later dat veel soldaten leden aan multipele symptomen zoals chronische vermoeidheid, hoofdpijn, gewrichtspijn, sufheid, diarree enzovoort. Bij een onderzoek in Kansas zou gebleken zijn dat 30% van de veteranen drie of meer van deze symptomen vertoonde.

In het rapport wordt verder vermeld dat 200 ton sarin in maart 1991 (kort na de oorlog) vrijkwam toen het Kimasiyah-munitiedepot  in Zuid-Irak door de Amerikanen werd gebombardeerd. 100.000 mensen zouden daarbij mogelijk zijn blootgesteld aan dit gifgas.

 

Principi heeft verklaard het rapport uitvoerig te zullen bestuderen en wijst erop dat sommige veteranen, namelijk degenen die  aan amyotrofische lateraalsclerose lijden, al een uitkering ontvangen. Er is immers gebleken dat de veteranen uit de Golfoorlog een tweemaal zo hoog risico lopen deze ziekte te krijgen.

 

Groot-Brittanië

Het eindrapport van het Britse Openbare Onderzoekscomité, onder voorzitterschap van Lord Lloyd of Berwick, stelt dat de gezondheidsproblemen van 6.000 veteranen uit de Golfoorlog inderdaad de term ‘Golfoorlog-syndroom’ rechtvaardigen. Daarbij is er reden om aan een combinatie van oorzaken te denken, zoals de toediening van multipele vaccins, het bespuiten van legertenten met pesticiden, een lage doses van zenuwgas en inhalatie van stofdeeltjes verarmd uranium. In het rapport wordt aan het ministerie van defensie gevraagd om een speciaal fonds op te richten, waaruit aan de getroffen soldaten compensatie kan worden gegeven. In de Queen’s Robing Room van the House of Lords zal een bijeenkomst worden gehouden, waarop experts van beide zijden van de Atlantische Oceaan over deze materie van gedachten zullen wisselen.

 

Duitsland

Wetenschappers van de Duitse Universiteit in Greifswald zijn eveneens gestart met een onderzoek naar de oorzaken van het Golfoorlog-syndroom, meer bepaald naar de gevolgen van de oorlog van 1991. Hier blijkt dat het aantal gevallen van kanker bij volwassenen sinds die oorlog  sterk is toegenomen, evenals het aantal congenitale afwijkingen en kankers bij kinderen. Wat de oorlog in Irak van 2003 betreft, ook hier werd verarmd uranium als munitie gebruikt (volgens Mark Twain waarschijnlijk minder dan 200 ton). Amerikaanse soldaten kregen nochtans van hun superieuren de raad om het gebied rond de zogenaamde Highway of Death te mijden!

 

Literatuur                                                                                                                                            

 - New York Times, 15 October 2004,

New Report on Gulf War Syndrome,

Scott Shane

< http://www.nytimes.com/2004/10/15/politics/15gulf.html >

- The  R.T. Hon. The Lord Lloyd of Berwick; Gulf War Illnesses - Independent Public In-quiry; Opening Public Statement - 6 July 2004

<http://www.ngvfa.com/files/downloads/public/gwii-statement.pdf >

- The Guardian, 14 June 2004,

Independent Inquiry into Gulf war illnesses, James Meikle, health correspondent

< http://www.refusingtokill.net/ UKGulfWar1/ Independent inquiryLordMorris.htm >

- BBC News,17 November 2004,

Call to recognise Gulf War effect

<http://www.bbc.co.uk/1/hi/health/4018603.stm >

- Deutsche Welle, 9 März 2005,

After the war comes cancer, Jürgen Hanefeld

< http://www.dwworld.de/dw/articlr/o,1564,

1510710,00.html >                       

 

Met dank aan Henk van der Keur, verbonden aan LAKA en voorzitter van de Internationale Coalitie voor het Bannen van Verarmd Uranium in Oorlogsomstan-digheden (ICBUW) en projectcoördinator van ICBUW-Nederland.