Nieuws van de NVMP-voorzitter

Wat een dubbel jaar is 2004 geworden!

 

De balans opmakend is er reden genoeg om ondanks alle eerdere inzet ook in 2005 de schouders er met zijn allen opnieuw onder te zetten. Waarom? Er is een groeiend bewustzijn onder de bevolking dat we van een Culture of War naar een Culture of Peace toe moeten en zo snel mogelijk.

 

Hoopvolle ontwikkelingen waren er in de vorm van massademonstraties tegen de oorlog in Irak. In Spanje had dat zelfs tot gevolg dat een regeringswisseling directe concrete wijzigingen in het beleid opleverde. In AustraliŽ lukte dat ondanks massale demonstraties niet. De G8 hebben

10 miljard ter beschikking gesteld om nucleaire wapens te ontmantelen in het kader van bestaande ontwapeningsverdragen (voorbeeld ItaliŽ geeft 1 miljard voor het opruimen van Russische kernonderzeeŽrs).

De chemische destructiefabriek in Shchuchye draait eindelijk op volle toeren, waardoor de Russen hun achterstand kunnen inlopen. Ook recent mogen wij dichter bij huis tevreden zijn. Nederland steunde de NAC- resolutie, hetgeen een stap in de goede richting is van de onderhandelingen over het Non Proliferation Treaty in mei 2005 (zie verder). De Hague Appeal for Peace (HAP) bestaat nog steeds en is de afgelopen twee jaar zeer actief geweest.

 

Een geslaagd project werd onlangs in AlbaniŽ afgerond. HAP en VN werkten hierin samen om peace education in basisscholen en middelbaar onderwijs geÔncorporeerd te krijgen in 4 conflictregioís: Cambodja, Peru, Niger, AlbaniŽ. Het was een conferentie waar ministers van onderwijs, de VN en civil society samen waren (www.haguepeace.org). Anderzijds is er de uitslag van de Amerikaanse verkiezingen en de versnellende mondiale horizontale en verticale proliferatie van kernwapens naast de aloude en nieuwe conventionele brandhaarden. De aankondigingen dat zowel de VS als Rusland nieuwe kernwapens aan het ontwikkelen zijn zal de andere landen die deze wapens hebben of willen hebben hun activiteiten op dat gebied doen versnellen.

 

Vertrouwen in de toekomst van de wereld is ver te zoeken. Veel NGOís, waaronder IPPNW (www.ippnw.org), signaleren dit gevaar en werken middels campagnes om zo diep mogelijk in de maatschappij het bewustzijn te ontwikkelen dat deze tendens gekeerd moet worden. Terrorisme staat op de agenda van iedere regering en ieder parlement. In Nederland heeft de NVMP grote stappen voorwaarts gezet door op verscheidene gebieden concrete resultaten te boeken. Einde-lijk na vele jaren discussie en overleg zijn dit jaar onderwijsmodules in verschillende vormen gereed gekomen door samenwerking van NVMP, Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Wemos en International Federation of Medical Students Association (IFMSA). De modules zijn gepresenteerd op het jaarlijkse onderwijscongres en in 2005 zal verder overleg met de 8 medische faculteiten plaatsvinden over hoe en wanneer implementatie in kerncurricula, keuze onderwijs en postdoc onderwijs zou kunnen plaatsvinden. We komen dichterbij de mijlpaal die wij ons gesteld hadden, waarvoor dank aan al diegenen die zich hiermee bezig hebben gehouden. De Mayors for Peace Campaign is hard bezig burgemeester Akiba van Hiroshima naar Europa te krijgen enspecifiek naar Den Haag, the International City of Peace and Justice. U kunt allen een bijdrage leveren door contacten die u heeft met B&W van uw gemeente. Als bestuur kunnen wij het onze doen maar wij hopen dat u de ernst inziet van deze actie en uw contacten hiervoor wilt aanwenden. Als er een tijd is om actief te worden dan is het nu. Hans van Iterson kan u van alle relevante stukken voorzien wanneer u deze niet op onze website kunt vinden.

 

Het IPPNW wereldcongres in Beijing was inspirerend. Chazov vertelde dat hij na het krijgen van de Nobelprijs en het ineenstorten van de Sovjetunie begin jaren negentig echt het gevoel had dat de wereld zou veranderen. Nu deed hij een emotioneel appŤl aan ons om harder dan ooit tevoren voor onze doelen te strijden. Hij was door de recente ontwikkelingen pessimistischer dan ten tijde van de Koude Oorlog. Burgemeester Akiba, die vertelde dat hij als jong journalist in het gevolg van de Japanners was meegekomen naar de oprichtingsconferentie van IPPNW in Airlie House, hield ook een betoog waar velen door geinspireerd werden nog meer energie en tijd in concrete resultaten om te zetten. Een Renewal Committee werd gevormd om IPPNW te revitaliseren. De studenten spelen daarin een prominente rol omdat wereldwijd ons ledenbestand veroudert en afneemt. Indien deze spiraal niet wordt omgebogen zal IPPNW een zachte dood sterven. Dat mag niet gebeuren! De financiŽn, die traditioneel voor 90% uit Amerika komen, moeten breder gedragen worden. Vele ideeŽn zijn er die worden uitgewerkt: meer projectmatig werken, subsidies van de EU (lange en moeizame weg, wie heeft hier ingangen?), fondswerving, opname in testament, etc.

Het Bestuur dankt u voor uw inzet, toewijding en niet aflatende steun en hoopt dat u in 2005 zeer actief zult willen worden of blijven.