Geheim Pentagonrapport waarschuwt voor catastrofe

Het klimaat als plaag

 

Hans van Iterson

Is er voor de Verenigde Staten een groter gevaar denkbaar dan het internationale terrorisme? Jazeker, in een geheim Pentagon- rapport wordt de regering Bush gewaarschuwd voor de dreiging van klimaatveranderingen. Daarbij gaat het niet om een langetermijndoemdenken maar om een actuele ernstige bedreiging die zich binnen 15 tot 20 jaar gaat voltrekken. Depressing stuff volgens het rapport, want het betreft geen vijand die je met wapens kunt bestrijden, ‘over deze dreiging hebben we geen controle’.

 

Geheim rapport

Dit voorjaar maakte de Engelse krant The Observer het bestaan van een geheim Pentagonrapport publiek. Hierin wordt gewaarschuwd dat binnen afzienbare tijd grote Europese steden onder water zullen komen te staan. Engeland zal in het jaar 2020 een Siberisch klimaat hebben. Klimaats-veranderingen gedurende de komende 20 jaar zullen leiden tot een wereldwijde catastrofe die ten gevolge van oorlogen en natuurrampen miljoenen mensen het leven zal kosten. Het rapport is afkomstig van invloedrijke defensie-adviseurs uit het Pentagon en dient daarom uiterst serieus genomen te worden. De conclusies zijn nogal pijnlijk voor de regering Bush die altijd ontkend heeft dat er sprake is van klimaatverandering. In de conclusies benadrukt het Pentagon dat dit onderwerp het niveau van een wetenschappelijk welles-nietes-debat is ontstegen en een zaak van nationaal belang betreft. Hoezeer klimatologische veranderingen ook als een wereldwijde aangelegenheid te boek staan, de Amerikaanse  discussie blijft beperkt tot de bedreiging die het vormt voor de nationale veiligheid. Vanwege die nationale veiligheid, het paradepaardje van de regering Bush, kunnen de conclusies onmogelijk genegeerd worden. Integendeel, krachtdadig optreden is gewenst. Maar daar ligt nu juist het probleem. Doug Randall, een van de schrijvers van het rapport, spreekt van depressing stuff, er is geen zichtbare vijand die je kunt bestrijden met wapens, we hebben geen controle over deze dreiging. In feite zijn we misschien al te laat om deze rampspoed af te wenden. In Randall’s woorden: “We hebben geen idee waar we ons precies bevinden in dit proces. Het zou best kunnen dat het morgen te laat is maar dat we dat pas over vijf jaar zullen weten.”

 

Voornaamste bevindingen

Wat zijn nu de kernpunten waar het bij de geschetste klimaatsverandering om draait en welke rampspoed veroorzaken ze? Het rapport zet er een aantal op een rijtje.

* Toekomstige oorlogen zullen niet meer gevoerd worden vanwege religie, ideologie of nationale eer, maar om te overleven. 

* Al in 2007 zullen woeste stormen Amerikaanse en Europese kusten teisteren en grote delen van de lage landen, zoals Nederland, onbewoonbaar maken. Steden als Den Haag zullen verlaten worden.

* Tussen 2010 en 2020 zal vooral Europa zwaar getroffen worden door klimaatsveranderingen vanwege een jaarlijkse temperatuurdaling van enkele graden. Kou en droogte zullen er voor een Siberisch klimaat zorgen.

* Beschikbaarheid van drinkwater wordt een bron van conflicten.

* Onze planeet zal niet in staat zijn haar huidige bevolking te voeden. 400 miljoen mensen in subtropische gebieden lopen ernstig gevaar.

* Rijke gebieden als de VS en Europa worden ‘virtuele vestingen’ waar miljoenen migranten zullen trachten binnen te dringen omdat hun eigen land verdween onder de zeespiegel of niet langer voor landbouw geschikt is.

* Rond 2010 zullen de VS en Europa veel meer dagen met hogere temperaturen kennen. Het klimaat wordt hierdoor een ‘economische plaag’, omdat stormen en droogten rampspoed voor de boeren betekent. Oogsten zullen dramatisch dalen.

* In deze omstandigheden wordt de proliferatie van kernwapens een groot probleem. Steeds meer landen zullen een nucleaire capaciteit ontwikkelen om hun belangen te verdedigen dan wel kracht bij te zetten.

Ook Europese klimatologen voorspellen weinig goeds: in dit millennium zal door het broeikaseffect de Groenlandse ijskap gaan smelten. Een

temperatuurstijging van 3 graden is daarvoor voldoende. Gevolg: een zeespiegelstijging van zeven meter. Om dit te voorkomen moeten de kooldioxide concentraties zeer sterk worden teruggedrongen, maar zelfs dan lijkt het proces vrijwel onomkeerbaar.

 

Wereldwijde chaos en rampspoed lijken dus veel dichterbij dan wij denken. De regering Bush steekt vooralsnog liever de kop in het zand. Het Pentagonrapport werd vier maanden lang onder tafel gehouden. Bush luistert namelijk vooral naar twee groepen: naast het Pentagon is dat de olielobby. En juist daar ligt Bush z’n probleem. Oliemaatschappijen zijn de laatste die behoefte hebben aan een beperking van productie en consumptie van fossiele brandstoffen.

 

Bron:

Mark Townsend and Paul Harris the Observer/ UK, 22 Februari, 2004.

http://observer.guardian.co.uk/print/0,3858,4864237-102275,00.html