We hebben niet stilgezeten!

 

Studenten en NVMP ... weggeweest?

 

Door: Marloes van Kasteren

 

Studenten en NVMP... weg geweest? Sinds haar ontstaan is de werkgroep Refugees and Peace (SCORP) van the International Federation of Medical Students Associations (IFMSA) verbonden met NVMP. Verschillende oud-leden van deze werkgroep zijn inmiddels actief binnen de NVMP. Gelukkig is er opvolging gekomen binnen de werkgroep: een nieuwe lading actieve studenten. Veel te lang heeft u niets van ons gehoord. Maar we zijn niet weggeweest... of toch wel? In elk geval hebben we niet stilgezeten!

 

Weggeweest

Vorig jaar zijn we inderdaad weg geweest, en wel naar de Europese IPPNW-studenten meeting in Tartu (Estland). Schandalig laat voor een verslag, maar een deadline ging voorbij, projecten drongen zich op en het schoot er even bij in. Bij deze toch een terugblik op deze bijzondere bijeenkomst. Maar eerst: wie zijn 'wij' eigenlijk? Wij zijn Marjolein Krul, Miranda Suripatty en ik, Marloes van Kasteren. Marjolein en Miranda studeren in Rotterdam en zijn inmiddels vijfdejaars geneeskundestudenten. Op het moment zitten ze voor respectievelijk vrijwilligerswerk en wetenschappelijke stage in het buitenland. Ze zijn erg actief binnen de werkgroep. Zelf ben ik vierdejaars geneeskundestudent aan de VU (Amster-dam) en nationaal coördinator van de IFMSA-werkgroep Refugees and Peace. Namens de NVMP hebben wij drieën dus deel genomen aan deze IPPNW-studenten meeting. Het centrale thema was integratie, ontwapening en conflictpreventie in relatie tot gezondheid. Ongeveer 40 studenten, waaronder een grote groep uit Scandinavië, enkelen uit Rusland en Roemenië, namen deel. Het grootste aandeel studenten kwam toch wel uit Estland, Letland en Litouwen. Voor velen was dit de eerste IPPNW-meeting.

 

 

            Projecten van de IFMSA-groep ‘Refugees & Peace’ (scorp) 2002

 

            * Op India Pakistan Festival: workshop Nuclear arms and   Health

            * Begeleiding Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers

            * Zomeractiviteiten vluchteling-kinderen

            * Uitwisseling vluchtelingengezondheidszorg

            * Verschillende workshops en lezingen

            * Betrokken bij Global Health in the medical curriculum project

            * Voorlichting scholen mensenrechten en vluchtelingen

            *  Interactieve tentoonstelling over  toegang tot medicijnen (Artsen zonder Grenzen).

 

            Andere projecten zie: www.ifmsa.nl

 

 

Zo ook voor mij en mijn reisgenoten. Toch wel spannend, wat zouden we kunnen verwachten? Zo goed mogelijk voorbereid: met een verslag, posters van onze projecten, uitwerkingen van de Global Health enquêtes en een bundel naslagwerk in de aanslag gingen we op pad. Niet op alles hadden we ons voor kunnen bereiden. Onze voorgangers hebben blijkbaar een goede indruk achtergelaten! Juist aangekomen, werden we vrolijk tegemoet getreden ‘oh you are the Dutch girls’ waarna een lijstje van verzoekjes in onze schoot werd geworpen. De belangrijkste vraag was of wij discussies over integratie wilden begeleiden. Na een korte twijfel van onzekerheid, gingen Marjolein en ik toch enthousiast op dit verzoek in. Waarom ook niet? We waren immers gekomen om actief deel te nemen!

 

De discussie begon rustig. Maar, samen met Russen, Esten, Letten en Litouwers in een groep discussiëren over integratie, is vragen om meer dan een eensgezind gesprek. Zelf wisten wij niet veel van de achtergestelde positie van Russen in deze landen. Dit heeft misschien wel geholpen, om zo neutraal mogelijk discussies te kunnen leiden en de problematiek in een breder perspectief te zetten. Zelf konden wij voorbeelden geven, door naar de situatie in Nederland te verwijzen. Uiteindelijk ontwikkelde zich zeer boeiende discussies, waarbij daadwerkelijk naar oplossingen werd gezocht om integratie, in verschillende situaties, te bevorderen.

Naast discussies gebeurde er natuurlijk meer. Zo waren er: verschillende lezingen rondom het thema; workshops en trainingen; projectpresentaties; werd in groepjes aan projecten gewerkt etc. Dit alles gehuld in alom gezelligheid. Zelf hebben wij uiteraard onze afgelopen, lopende en komende projecten gepresenteerd, zowel mondeling als aan de hand van posters. Hierbij hebben we vooral aandacht besteed aan de studenten- enquête Global Health in the medical curriculum, die wij internationaal zijn gaan coördineren.  Het bleek dat studenten in verschillende landen al verder zijn met het integreren van ‘Global health-onderwerpen’ in het medische curriculum dan wij. Hier kunnen we veel van leren. Studenten uit andere landen konden wij juist weer helpen met deze enquête. De projectgroepjes die wij hebben gevolgd betroffen het ontwikkelen van een enquête over integratie voor kinderen van basisscholen en middelbare scholen en een bijbehorend foto-project. Ook deze zijn wij gaan coördineren.

 

Uitkomsten

Na een internationale bijeenkomst kom je thuis, uitgeput, veel geleerd maar tegelijkertijd vol van energie om flink aan de slag te gaan. Ideeën borrelen door je hoofd, met de kennis die je hebt opgedaan wil je verder. De contacten die je hebt gelegd blijven voortduren, via e-mail motiveer je elkaar op afstand. Tenminste dat had ik gemerkt op een andere internationale meeting (IFMSA). In het begin viel het na deze bijeenkomst een beetje tegen. De ideeën en energie waren er zeker! De enquête betreffende integratie was ontwikkeld. Verder bleef het tamelijk stil. Echter, het bleek wat later op gang te komen.

 

Achterafgezien heeft het zeker haar vruchten afgeworpen! Zo hebben we onlangs nog reacties gekregen op de Global Health enquête, onder andere vanuit Estland. Ik kon hen tevens helpen met een ander project van Artsen Zonder Grenzen. De mooiste uitkomst is voor mij het re-life project in Joegoslavië. Dit is een project waarbij studenten onder begeleiding van een psychiater workshops organiseren voor vluchtelingkinderen, onder andere voor traumaverwerking. Daarnaast houden ze basale medische controles bij. Wij waren direct onder de indruk van dit project. Er bestonden plannen om bij dit project buitenlandse studenten uit te nodigen, maar deze plannen waren nog vaag en leken ver weg.

In augustus ontmoette ik op een IFMSA-meeting iemand die ook bij dit project is betrokken. Omdat ik al van dit project op de hoogte was en we zelf in Nederland net activiteiten voor vluchtelingkinderen hadden opgezet, liet ik hem natuurlijk niet lopen. We hebben nu regelmatig contact gehad en ervaring uitgewisseld. Met grote waarschijnlijkheid zal het komende zomer een internationaal project zijn, waar studenten uit andere landen hun bijdrage aan kunnen leveren!

 

En nu verder, in Nederland

Zoals u kunt lezen in het grijze kader, hebben we een behoorlijk aantal projecten waar we aan werken. De grootste aandacht is de afgelopen tijd uitgegaan naar vluchtelingenprojecten. Dat willen we voor de komende tijd zeker volhouden. Maar de werkgroep is de laatste tijd enorm gegroeid. Zodoende kunnen we ons werkgebied verbreden en meer projecten oppakken, die wellicht nog dichter bij de NVMP staan. We zijn in elk geval betrokken bij het project global health-thema’s in het medisch curriculum te integreren. Oftewel: “Beste NVMP, studenten zijn nog lang niet weg!”

 

Namens de werkgroep Refugees and Peace, Marloes van Kasteren, Lid werkgroep studenten van de NVMP

 

Norp@ifmsa-nl.org