Van de studentengroep

 

Global Health Education-project

 

Marieke Blokzijl

 

Achtergrond

Toekomstige artsen, opgeleid in de 21e eeuw zullen moeten werken in een wereld die steeds meer veranderd in een ‘global village’. Een wereld waar regionale conflicten internationale gevolgen hebben in de vorm van steeds groter wordende vluchtelingenstromen, die onder andere resulteren in een groeiende asielzoekerpopulatie met hun eigen gezondheidsproblemen. Dit met als gevolg dat artsen werkend in vluchtelingenkampen en asielzoekerscentra alsook regulier werkende artsen in Nederland geconfronteerd kunnen worden met lichamelijke en geestelijke gevolgen van geweld en met gevolgen van mensenrechtenschendingen zoals marteling.

 

Een ander wereldwijd probleem is armoede. Armoede blijft een van de belangrijkste risicofactoren voor ziekte. Verschillen tussen rijk en arm, zowel tussen landen als binnen een land zelf, nemen nog steeds toe. Ongelijk internationaal economisch beleid houdt deze situatie in stand.

Deze maatschappelijke ontwikkelingen en hun effect op de gezondheid en de gezondheidszorg komen op dit moment nauwelijks aan bod in de medische curricula. Kennis van en een mening over gezondheid wereldwijd (global health) is echter noodzakelijk voor toekomstige artsen om een rol te kunnen spelen bij het oplossen van aan gezondheid gerelateerde problemen. Ook in het detecteren van en het rapporteren over nieuwe knelpunten in gezondheidszorg is de rol van de arts belangrijk. Van een dokter in de 21ste eeuw wordt een brede visie op gezondheid en de gezondheidszorg wereldwijd verwacht. Dit wordt ook onderstreept door de resolutie van de World Medical Association (WMA) in 1999 over de noodzaak tot inclusie van medische ethiek en mensenrechten in de medische curricula.

 

Het onderwijsproject

De volgende vier organisaties zijn al vele jaren individueel actief met het geven van onderwijs aan artsen, medisch studenten en andere gezondheidswerkers over global health issues. De NVMP evenals de International Federation of Medical Students Associations (IFMSA) geven onderwijs over de gevolgen van (gewapende) conflicten op gezondheid, de Johannes Wier Stichting (JWS) en IFMSA behandelen mensenrechten en gezondheidszorg, en Wemos verzorgt onderwijs over de relatie: sociaal-economische ontwikkeling en gezondheid.

 

Halverwege 2000 besloten deze organisaties om hun krachten te bundelen met het doel het onderwijs over bovengenoemde onderwerpen onder de gezamenlijke noemer global health uit te breiden en een vaste plaats te geven in het medisch curriculum. Hiermee wordt beoogd om medisch studenten bewust te maken van de rol die ze als arts kunnen spelen in het verbeteren van de wereldwijde gezondheid, global health. Dit sluit aan bij internationale ontwikkelingen, gestart door zusterorganisaties in landen als Engeland (Medact, University College London), Zweden (Karolinska Instituut), Duitsland (IPPNW) en de Verenigde Staten (Albert Einstein College of Medicine), om global health een grotere plaats te geven in het medisch onderwijs.

 

Hoe ver zijn we nu?

Het moge duidelijk zijn dat waar vier organisaties samen willen werken er enige tijd overheen gaat voor de juiste structuur van samenwerken is gevonden en er een actieplan is gevormd! Maar het doet me deugd u nu te kunnen vertellen dat er inmiddels een duidelijk projectvoorstel op tafel ligt waarin onze werkstrategie voor de komende vier jaren is uitgezet. Ook wat de fundraising betreft zijn de eerste voorzichtige successen geboekt.

 

            In de komende vier jaren willen           

            we een gezamenlijk onderwijs  pakket samenstellen met de

            volgende drie hoofdthema’s:

            1. Recht op gezondheid(szorg)

               (Relatie artsen en mensenrechten)

            2. Gezondheid en conflictsituaties

            3. Sociaal-economische ontwikkeling en gezondheid

 

 

Doel is dat elke medische faculteit in Nederland over vier jaar tenminste 4 uur in het basis curriculum aandacht besteed aan deze problematiek. Bovendien is ons streven dat er over vier jaar ook op elke medische faculteit de mogelijkheid bestaat tot het volgen van een keuzevak waarin deze drie thema’s meer in detail uitgediept zullen worden.

 

Het project heeft dus twee duidelijke pijlers: het samenstellen van het onderwijspakket, waarbij we zoveel mogelijk gebruik zullen maken van reeds bestaand materiaal en de lobby naar de faculteiten toe. Bij de lobby is het van belang eerst duidelijk in kaart te brengen wat er al aan global health onderwijs wordt gegeven. Dit is per faculteit namelijk zeer verschillend, bij de ene faculteit zullen we bijvoorbeeld haast niets meer hoeven doen omdat er al voldoende aandacht is voor global health issues, terwijl er bij een andere faculteit nog hard gelobbyd moet worden!

 

Goed, dit is in het kort waar we op dit moment mee bezig zijn. We zullen zo nu en dan verslag uitbrengen in de nieuwsbrief van dit meerjaren plan. Mocht u nog handige tips hebben, bijvoorbeeld nuttige contacten bij een van de medische faculteiten, dan zijn die zeker welkom. Wij zijn te bereiken via het NVMP secretariaat.

 

Terug naar inhoud Nieuwsbrief