Redactioneel

Terrorisme

Het is al weer meer dan twee maanden geleden dat de WTC-torens en het Pentagon werden getroffen door terroristische aanvallen. De bombardementen op Afghanistan gaan hun vijfde week in. Onbekend is wat er allemaal gebeurd is als deze nieuwsbrief bij u in de bus valt.

De strijd tegen het terrorisme en de oorlog in Afghanistan zijn zaken die u en ons dagelijks bezighouden en daarbij hoort ook de (her)vorming van een mening. Sinds enkele maanden lijkt Nederland gevuld met ‘terrorisme-deskundologen’ die hun stellingen te pas en te onpas presenteren. Osama Bin Laden moet opgepakt worden, maar hoe? Keuren wij het militaire ingrijpen in Afghanistan rigoureus af of trekken we ergens een grens en waar ligt die vervolgens, bij clusterbommen…..? Ook vanuit de NVMP en AVV hebben wij verschillende geluiden gehoord en in deze nieuwsbrief kunt u daar meer over lezen. Het zou ook fout zijn die verschillende geluiden en verschillen van mening te ontkennen om koste wat kost een éénduidig standpunt in te nemen.

Terrorismebeeld

Wat is de mening van een echte ‘terrorisme-deskundoloog’ over de ontstane beeldvorming?Leon Wecke van het Centrum voor Internationaal Conflict Analyse en Management (CICAM) en tevens lid van ons comité van aanbeveling onderzocht het huidige ‘terrorismebeeld’ in Nederland. De impact van het terrorisme is zo groot dat het ‘wereldterrorisme’ inmiddels wordt genoemd als de meest reële bedreiging die de dagelijkse praktijk met zich meebrengt. Ondanks het feit dat een verkeersongeval statistisch gezien het meest bedreigend is eindigde ‘verkeer’ op de laatste plaats als ‘bedreiging’. De vele nieuws-items zorgen ervoor dat terrorisme, ten onrechte, als een dicht-bij-huis-bedreiging wordt ervaren.

Ook andere opvattingen blijken nogal beïnvloed door de media. Zo is de angst voor een confrontatie tussen de Islam en het Westen groeiende, en vindt maar liefst 41% een aanslag met biologische wapens ‘zeer waarschijnlijk’ hetgeen ongetwijfeld versterkt wordt door de verspreiding van de miltvuurbacterie door middel van ‘poederpost’. Belangrijk is de constatering dat het terrorismebeeld veranderlijk is. Tweederde van de respondenten geeft aan dat zij op grond van nieuwe gegevens hun opvattingen zullen bijstellen. Het verloop van de oorlog tegen het terrorisme, de burgerslachtoffers, verliezen aan de kant van de coalitie, binnenlandse ontwikkelingen in de coalitiestaten, successen en nederlagen alsmede de duur van met name de militaire operaties kunnen nog voor veel verschuivingen in het draagvlak van de coalitie en het regeringsstandpunt zorgen, aldus Wecke.

Het uit het onderzoek afgeleide terrorismebeeld kan omschreven worden als een ernstige bedreiging die met name door Bin Laden wordt veroorzaakt en zich ook in de toekomst, met name in de Verenigde Staten, door middel van biologische en chemische aanslagen zal manifesteren. Het terrorismebeeld is een noodzakelijk instrument voor het individu om over het complexe vraagstuk van het terrorisme een oordeel te kunnen vormen. Het beeld geeft echter, welhaast per definitie, een on-volledige, vertekende en met fantasie-elementen aangevulde weergave van ‘de werkelijkheid’; hetgeen nog versterkt wordt door de ontoegankelijkheid van de feitelijke gebeurtenissen en ontwikkelingen.

Een ontnuchterend onderzoek. Het probleem is complex en evenzo de oplossing.We moeten vooral uitgaan van onze eigen deskundigheid. Voorlichting over biologische wapens werd door ons al enige malen in de media gegeven. Je mag terdege van je laten horen, maar wel zonder de nuance te ontkennen. Een voorbeeld is onze oproep de humanitaire ramp in Afghanistan te voorkomen. Alleen geld is daarvoor onvoldoende, er moeten voorwaarden geschapen worden waaronder de hulpverlening mogelijk wordt onder regie van de VN. Daar ligt nu de prioriteit.

H.v.I.